Hoạt động ngành

BHXH huyện Kbang với công tác 9 tháng đầu năm 2009

Huyện Kbang là một trong những huyện nằm xa trung tâm tỉnh lỵ, địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng trong huyện. Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của BHXH tỉnh Gia Lai, huyện uỷ Kbang, cùng với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành trong huyện. Đầu năm 2009 BHXH huyện Kbang đã tổ chức hội nghị công chức, ký kết giao ước thi đua, tạo ra khí thế thi đua trong cơ quan.
 
Cán bộ công chức BHXH huyện Kbang

Trong 9 tháng đầu năm 2009 BHXH huyện Kbang đã đạt được một số kết quả như sau:

Thu BHXH-BHYT bắt buộc được trên 12,2 tỷ đồng đạt 80,33% kế hoạch tỉnh giao. Thu BHXH tự nguyện được 8 người, số tiền trên 7,3 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch. Thu BHYT tự nguyện được 327 người, số tiền trên 63,6 triệu đồng đạt 60,15% kế hoạch.

Công tác giải quyết chế độ chính sách: Đã giải quyết 25 hồ sơ thôi việc; tuất 13 hồ sơ; di chuyển các đối tượng hưởng trợ cấp đi nơi khác 5 hồ sơ; giải quyết chế độ hưu trí 8 hồ sơ. Xét duyệt về chế độ ốm đau 36 lượt với số tiền hơn 13 triệu đồng; chế độ thai sản: 60 lượt với số tiền: 344,6 triệu đồng; chế độ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ 68 lượt với số tiền 50,1 triệu đồng.

Chi lương hưu và trợ cấp BHXH cho 1.024 đối tượng với tổng số tiền trên 13,3 tỷ đồng. (Trong đó: Nguồn NSNN cấp: 774 đối tượng, số tiền trên 10,07 tỷ đồng; Nguồn quỹ BHXH: 250 đối tượng với số tiền trên 3,24 tỷ đồng). Về công tác giám định chi: đã có 28.000 lượt người đi khám chữa bệnh, với tổng số tiền thanh toán là 2,9 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được trên, trong những tháng còn lại năm 2009 BHXH huyện Kbang cố gắng phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, phấn đấu năm 2009 đạt và vượt kế hoạch BHXH tỉnh giao.
(Minh Tuấn, 29/10/2009)

Ý kiến bạn đọc