Hoạt động ngành

Thường trực Huyện ủy Mang Yang làm việc Bảo hiểm xã hội huyện

Sáng ngày 09/3/2017, đồng chí Nguyễn Văn Tha – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện; cùng dự có đồng chí Krung Đam Đoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT huyện cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo huyện Mang Yang.

Theo báo cáo của lãnh đạo BHXH huyện trong năm 2017 đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao, cụ thể: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH trên lực lượng lao động chiếm 5,78%; Tỷ lệ lao động tham gia BHTN trên lực lượng lao động chiếm 3,9%; Tỷ lệ tham gia BHYT chiếm 87,5% dân số; Tổng số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN là: 57.015 người. Trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 2.008 người; BHXH tự nguyện là 25 người; BHTN là 1.376 người; BHYT là 53.606 người; Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 25,3 tỷ đồng; Thẩm định thanh toán cho hơn 40.555 lượt KCB BHYT với số tiền trên 8,2 tỷ đồng. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 là 60,4 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch BHXH tỉnh giao; Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho người lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ đạo thời gian tới đơn vị cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể là: Phối hợp với Đài Truyền thanh truyền hình huyện, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết tham gia, chú trọng tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Kế hoạch - Tài chính, UBND các xã, thị trấn rà soát các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; tiếp tục vận động doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đúng theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Phối hợp với UBND xã, thị trấn thống kê dân số tham gia BHYT trên địa bàn xã, thị trấn; xây dựng chỉ tiêu thực hiện BHYT cho nhân dân theo lộ trình hàng năm, kiện toàn mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT đối tượng tự đóng qua UBND xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia BHYT. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai việc thực hiện giao dịch hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng điện tử phấn đấu đến cuối năm 2018 có 100% đơn vị, tổ chức tham gia BHXH, BHYT giao dịch bằng điện tử./.
(SĐ, 09/03/2018)

Ý kiến bạn đọc