Hoạt động ngành

Truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2609/BHXH-BT ngày 12/07/2018 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

(ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ, nhằm tạo điều kiện cho giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng được hưởng chế độ hưu trí, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự bình đẳng trong thực hiện chính sách BHXH giữa các đối tượng được truy thu và chưa được truy thu BHXH bắt buộc, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét, chấp thuận để cơ quan BHXH thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng chưa được giải quyết.

Cụ thể:

- Đối với giáo viên mầm non, đối tượng truy thu là giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo HĐLĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng BHXH bắt buộc. Thời gian truy thu từ tháng 1/1995 đến nay được chia thành 5 mốc: Từ 1/1995 đến tháng 12/2006; từ 1/2007 đến 12/2009; từ 1/2010 đến 12/2011; từ 1/2012 đến 12/2013; từ 1/2014 đến nay.

Số tiền truy thu tương ứng với các mốc thời gian bằng 15%, 16%, 18%, 20%, 22% mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định, tương ứng với thời gian truy thu và tiền lãi bằng mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề. Trong đó, người lao động đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

- Đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng, đối tượng truy thu là người làm hoặc giữ chức danh, hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ và làm, giữ chức danh quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ. Riêng thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004, cán bộ xã là bệnh binh hạng 1, hạng 2 thì không phải truy đóng BHXH theo quy định tại Điểm 6, Mục IV Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của liên Bộ: Nội vụ, Tài Chính, LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với CBCC xã, phường, thị trấn.

Số tiền truy thu BHXH bắt buộc đối với người làm hoặc giữ các chức danh và hưởng sinh hoạt phí từ tháng 1/1998 đến tháng 10/2013 theo quy định tại Điều 3 Nghị định 09/1998/NĐ-CP, bằng 15% mức sinh hoạt phí hàng tháng từng thời kỳ và tiền lãi bằng mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian truy đóng BHXH, tính từ tháng truy đóng đến tháng trước liền kề tháng thực hiện truy đóng BHXH. Trong đó, cán bộ xã truy đóng bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng.

Đối với người làm, giữ chức danh quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 Nghị định 121/2003/NĐ-CP từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2006, số tiền truy thu BHXH bắt buộc từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2006 bằng 15% và từ tháng 1/2007 đến khi đã tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ thì bằng 16% mức sinh hoạt phí hàng tháng từng thời kỳ và tiễn lãi bằng mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian truy đóng BHXH, tính từ tháng truy đóng đến tháng trước liền kề tháng thực hiện truy đóng BHXH. Trong đó, cán bộ xã truy đóng bằng 5%, còn lại do UBND xã đóng.

Các cơ sở giáo dục mầm non hoặc đơn vị SDLĐ nơi giáo viên mầm non đang làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ và thu tiền đóng BHXH của giáo viên mầm non và cán bộ xã chuyển tới cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH các tỉnh báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo cơ quan liên quan phổ biến, triển khai thực hiện truy đóng BHXH. Đồng thời, hướng dẫn lập hồ sơ truy đóng BHXH đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.

(Theo Tapchibaohiemxahoi.gov.vn, 20/07/2018)

Ý kiến bạn đọc