Hoạt động ngành

Trung tâm y tế Mang Yang sau hơn 1 quý thực hiện Luật BHYT

Thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2010 giữa Trung tâm y tế huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang. Từ khi Luật BHYT có hiệu lực đến nay công tác khám chữa bệnh cho đối tượng có thẻ BHYT đã đạt được kết quả nhất định đảm bảo được quyền lợi cho người khi tham gia BHYT.

Theo báo cáo tổng hợp trong quý I năm 2010 Trung tâm y tế đã tổ chức khám chữa bệnh (KCB) cho 6.280 lượt người với số tiền 302 triệu đồng. Trong đó chi phí KCB nội trú là 464 lượt người với số tiền: 89 triệu đồng, chi phí KCB ngoại trú 5.861 lượt người, với số tiền 213 triệu đồng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho đối tượng về những điểm mới quy định trong Luật BHYT nên trong thời gian qua đã không còn tình trạng người nghèo, đồng bào DTTS đi khám không mang thẻ BHYT. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Trung tâm y tế và Bảo hiểm xã hội huyện, hy vọng trong những quý tiếp theo của năm 2010 công tác KCB ngày càng được đi vào nề nếp hơn, đem lại sức khỏe cho người dân khi tham gia BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn huyện.

Một tin vui cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mang Yang, từ ngày 20 tháng 3 năm 2010 đã được Ban quan lý Dự án HeMa hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế (5% cùng chi trả), tiền ăn và tiền đi lại cho đối tượng khi đi khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện.
(Ngọc Thúy, 24/04/2010)

Ý kiến bạn đọc