Hoạt động ngành

Thành phố Pleiku: Đánh giá công tác BHXH, BHYT cho cán bộ giáo viên và BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Sáng ngày 17/8/2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Pleiku phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với cán bộ, giáo viên và BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017-2018. Ông Dương Kim Văn - Giám đốc BHXH thành phố và ông Nguyễn Đình Thức - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đồng chủ trì Hội nghị, tham gia có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Y tế thành phố, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố, Đài truyền thanh - Truyền hình thành phố, lãnh đạo và Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố.
Theo báo cáo đánh giá, năm học 2017-2018, trên địa bàn thành phố có 101 trường học tham gia BHXH, BHYT, BHTN với 3.633 cán bộ, giáo viên, giảm 127 người so với năm học trước; có 516 lượt cán bộ, giáo viên được giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, tăng 02 lượt người so với năm học trước và 1.436 lượt cán bộ, giáo viên được thanh toán BHYT, với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Có 63.060 HSSV tham gia BHYT (trong đó tham gia tại trường học là 41.674 em, tham gia ở các nhóm đối tượng khác là 21.386 em), đạt tỷ lệ 89,89% trên tổng số HSSV (tăng 0,74% so với năm học trước), đặc biệt có một số trường duy trì được tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100% nhiều năm liền.

Trong năm học qua có 18.483 lượt HSSV được thanh toán BHYT, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng; BHXH thành phố chi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho HSSV tại nhà trường trên 2 tỷ đồng; chi hoa hồng thu BHYT HSSV cho các trường học trên 808 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm học vừa qua việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ giáo viên và HSSV vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: Một số trường học thực hiện việc điều chỉnh tăng, giảm lao động, mức đóng chưa kịp thời, chính xác dẫn đến việc chốt sổ BHXH để giải quyết chế độ cho cán bộ, giáo viên còn gặp nhiều khó khăn làm chậm thời gian giải quyết. Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, thậm chí có một số trường tỷ lệ HSSV tham gia BHYT dưới 50%; công tác thông tin tuyên truyền về BHYT HSSV hiệu quả chưa cao, một số phụ huynh HS chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích, trách nhiệm của việc tham gia BHYT; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện BHYT HSSV chưa thường xuyên và hiệu quả; vẫn còn một số trường học chưa đủ điều kiện để trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho HSSV theo quy định …

Từ những kết quả đạt được trong năm học qua, năm học 2018-2019, BHXH thành phố và phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố xác định tăng cường phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau: Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1784/UBND-KGVX ngày 15/8/2018 về tăng cường thực hiện BHYT cho HSSV; Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV cho các trường học, phấn đấu năm học 2018-2019 có 100% HSSV tham gia BHYT; đưa chỉ tiêu BHYT HSSV vào một trong những chỉ tiêu thi đua làm cơ sở đánh giá, xếp loại, khen thưởng hằng năm; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho cán bộ, giáo viên và BHYT HSSV; củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích từ quỹ BHYT để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV đúng quy định; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác KCB, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên và HSSV khi đi KCB tại các cơ sở y tế; tăng cường phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHYT HSSV tại các nhà trường.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo BHXH thành phố đã hướng dẫn, triển khai việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2018-2019 đến các trường học trên địa bàn thành phố./.
(Thanh Bình, 17/08/2018)

Ý kiến bạn đọc