Hoạt động ngành

BHXH tỉnh họp bàn về sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Chiều ngày 21/3/2019, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội và BHXH tỉnh đã có buổi làm việc về sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BTHN). Dự và chủ trì buổi làm việc ông Phạm Văn Thảo – Phó giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Chế độ BHXH, Quản lý thu thuộc BHXH tỉnh. Về phía TTDVVL, ông Trần Thanh Hải – Giám đốc, ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó giám đốc và đại diện Phòng BHTN thuộc TTDVVL tỉnh.

Sau khi nghe phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách BHTN, lãnh đạo hai đơn vị cùng các thành viên tham dự cuộc họp đã chủ động và hết sức trách nhiệm trong việc tham gia các nội dung mà dự thảo đưa ra, đặc biệt các ý kiến tập trung vào phần trách nhiệm hai bên trong tổ chức thực hiện chính sách BHTN như công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN; phối hợp trong công tác thanh tra việc đóng BHTN, kiểm tra chi trả các chế độ BHTN; việc xác nhận thời gian đóng BHTN trên sổ BHXH; trao đổi, cung cấp thông tin việc đóng – hưởng BHTN và việc chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua hệ thống Bưu điện.

Bên cạnh đó, cuộc họp đã thống nhất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHTN, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi người lao động bị thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp một cách kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 843/BHXH-CNTT ngày 20/3/2019 về cấp tài khoản tra cứu trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, để cán bộ, viên chức thực hiện xét duyệt trợ cấp thất nghiệp thuộc TTDVVL tra cứu một số thông tin như: Trạng thái tham gia BHXH (đang tham gia/đã nghỉ việc); Tổng thời gian tham gia BHTN chưa hưởng; Lương bình quân 6 tháng cuối của lần chốt sổ cuối cùng; Trạng thái hưởng chế độ BHXH (đang hưởng/ không hưởng) nhằm hỗ trợ quá trình xét duyệt chế độ BHTN, hạn chế việc trục lợi quỹ BHTN. Phát biểu kết thúc cuộc họp ông Phạm Văn Thảo – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phòng nghiệp vụ của hai cơ quan đã tích cực, chủ động trong tham mưu triển khai công tác phối hợp thực hiện sách BHTN trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh khẩn trương phối hợp với TTDVVL sớm hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp tham mưu lãnh đạo hai cơ quan tổ chức ký kết để tổ chức thực hiện; đề nghị TTDVVL lập danh sách cán bộ, viên chức được phép tra cứu thông tin về BHTN trên cổng thông tin BHXH Việt Nam để phục vụ cho quá trình xét duyệt trợ cấp thất nghiệp.
(Lê Hoàng, 22/03/2019)

Ý kiến bạn đọc