Trong nước

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại

Ngày 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã bế mạc.

Trong các phiên thảo luận, đại hội đã tập trung vào đóng góp nhiều ý kiến đề xuất giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Trong đó xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015; phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 31 chỉ tiêu quan trọng từ nay đến hết năm 2015. Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 11.500 USD/năm; giá trị công nghiệp tăng 15,4%/năm, doanh thu thương mại tăng 25,52%/năm; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 13,5%/năm; tổng thu ngân sách nội địa trong 5 năm đạt 113.000 tỷ đồng; giảm hộ nghèo xuống còn dưới 2,35%; giải quyết việc làm cho 173.000 lượt người, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; 85% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 55 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI gồm 14 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, có 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 
 

Đồng chí NGUYỄN TUẤN MINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Liên kết phát triển với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Là địa phương có vị trí quan trọng trong trục phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có TPHCM, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định trong nhiệm kỳ tới phải thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực với các địa phương để cùng phát triển.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2015 trở thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại, chúng tôi xác định chỉ có mở rộng liên kết, trước hết là về cơ chế chính sách đầu tư phát triển, nâng cao tính hiệu quả trong kết nối hạ tầng đô thị và đẩy nhanh các mối hợp tác khu vực về dịch vụ công nghệ kỹ thuật cao, tài chính, du lịch…

Đây là tiềm năng và thế mạnh mà TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa phương khác trong vùng đều coi là động lực và nhân tố có tính quyết định để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những năm tới. 

(Theo SGGPO, 24/10/2010)

Ý kiến bạn đọc