Hoạt động ngành

Ký hợp đồng KCB BHYT với Bệnh xá Công an tỉnh Gia Lai

Chiều ngày 11/6/2019, tại Bệnh xá Công an tỉnh, BHXH tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng KCB BHYT. Hội nghị đã thông qua dự thảo Hợp đồng KCB BHYT, sau khi thảo luận bàn bạc hai bên thống nhất ký hợp đồng thông qua các điều khoản để tổ chức KCB, thời hạn hợp đồng, phương thức thanh toán, tạm ứng và quyết toán chi phí KCB, quyền và trách nhiệm của hai bên. Theo đó, Bệnh xá Công an tỉnh sẽ triển khai KCB BHYT từ ngày 01/7/2019.
Tại Hội nghị lãnh đạo BHXH tỉnh và Công an tỉnh đã cam kết phối hợp tốt trong việc KCB và thanh quyết toán chi phí viện phí, thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về KCB BHYT và các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, đảm bảo quyền lợi và hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT khi đến khám và chữa bệnh tại Bệnh xá Công an tỉnh.
(Phòng Giám định BHYT, 12/06/2019)

Ý kiến bạn đọc