Hoạt động ngành

BHYT cho đối tượng học viên công an nhân dân

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đối tượng học viên công an nhân dân sẽ được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng với mức hưởng là 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, nhóm do ngân sách nhà nước đóng bao gồm: “Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an”.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: “Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i Khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”

Như vậy, theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, học viên công an nhân dân là một trong những đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng và có mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám, chữa bệnh. Vì vậy, trường hợp là học viên công an nhân dân nhưng chưa được cấp thẻ BHYT, cần liên hệ với nhà trường để được cấp thẻ theo quy định.

(Theo Tapchibaohiemxahoi.gov.vn, 15/05/2018)

Ý kiến bạn đọc