Hoạt động ngành

Gia Lai: Phát huy hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT

Năm 2017, BHXH tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác truyền thông về BHXH, BHYT với nhiều nội dung và hình thức phong phú, góp phần tích cực vào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác thông tin truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT là hoạt động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, năm 2017 là năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, BHXH tỉnh đã tăng cường các hoạt động truyền thông chính sách BHYT tới đông đảo, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng với nội dung phong phú. Thông qua việc thực hiện tốt công tác truyền thông, BHXH tỉnh Gia Lai đã kịp thời cung cấp thông tin, đồng thời giúp cho người lao động và nhân dân hiểu đúng và thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Cụ thể, định kỳ hàng quý phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền trên Bản tin “Thông báo nội bộ” và trong các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; ký hợp đồng tuyên truyền với Đài phát thanh truyền hình tỉnh phát sóng chuyên mục “Bảo hiểm xã hội” hàng tháng với thời lượng 15 phút/lần. Phối hợp với Báo Gia Lai xây dựng chuyên trang BHXH hàng tháng, cụ thể đã có 25 bài và 35 tin truyền thông về kết quả triển khai thực hiện cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Phối hợp với Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Gia Lai tổ chức xây dựng, thực hiện 08 tin bài, phóng sự tuyên truyền về BHXH, BHYT. Chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với 200 Đài truyền thanh các huyện, thành phố và đài truyền thanh xã, phương, thị trấn.

In 8.000 tờ bìa kẹp tuyên truyền, 4.000 cuốn tài liệu tuyên truyền và cấp 28 sách câu chuyện truyền thông; Đặt mua 522 tờ báo BHXH, 251 tờ Tạp chí; Cấp biếu 903 cuốn Tạp chí BHXH và 903 cuốn Báo BHXH số đặc biệt chuyên đề về BHYT học sinh, sinh viên tới các trường học trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh đã tổ chức thành công 02 đợt giao lưu trực truyến; trả lời gần 300 câu hỏi; đưa gần 900 tin, bài phản ánh hoạt động ngành, gần 4.000 tin tức trong nước, quốc tế và hơn 150 văn bản. Đã có trên 53 triệu lượt truy cập.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, … để truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Qua đó, toàn tỉnh đã tổ chức 77 hội nghị phổ biến, đối thoại, với hơn 7 nghìn người tham dự. Đây là một nguyên nhân rất quan trọng góp phần để BHXH tỉnh hoàn tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và học sinh sinh viên. Phối hợp tổ chức 09 lớp tuyên truyền BHXH, BHYT.

Năm 2017, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố tổ chức treo 120 băng rôn tại trụ sở cơ quan cũng như các trục đường chính trên địa bàn trong dịp kỷ niệm ngày 16/2, ngày BHYT Việt Nam 01/7, tuyên truyên về BHYT học sinh, sinh viên… Xây dựng nội dung tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và chính sách BHYT hộ gia đình, chính sách BHYT hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để phát cho các Đài Truyền thanh, nhân viên Đại lý thu trong toàn tỉnh. Trong năm, BHXH tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT năm 2017, giúp tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người dân về nội dung chính sách BHXH, BHYT...

Nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn hệ thống được 2.006 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là 2,3%; Chi trả các chế độ BHXH, BHTN 1.500 tỷ đồng, thanh toán chi phí KCB BHYT 840 tỷ đồng. Số đối tượng tham gia BHXH là 82.178 người chiếm 9,18% so với lực lượng lao động; có 65.707 tham gia BHTN chiếm 7,45% lực lượng lao động; có trên 1,27 triệu người tham gia BHYT chiếm 88,8% dân số toàn tỉnh. Đã đồng bộ cơ sở dữ liệu cho 1.245.405/1.245.405 nhân khẩu đạt tỷ lệ 100% để kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2018. BHXH tỉnh đã hoàn thiện dữ liệu để in và cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng. Công tác trả sổ BHXH cho người lao động đạt 92,82% với 74.385 sổ. Số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử toàn tỉnh là 2.261 đơn vị, đạt tỷ lệ 77,3%. Có 100% cơ sở KCB đã gửi dữ liệu lên cổng thông tin đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT.
(Nguyễn Minh, 11/01/2018)

Ý kiến bạn đọc