Hoạt động ngành

Tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông theo Nghị quyết 96/NQ-BCS

Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam cho thấy, Nghị quyết đã tạo bước chuyển quan trọng, mạnh mẽ trong công tác truyền thông, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch của toàn Ngành được Chính phủ giao năm 2018.

Theo đó, ngay sau khi Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành Nghị quyết số 96/NQ-BCS về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, Nghị quyết đã được quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, năm 2018, BHXH Việt Nam đã ban hành 08 Chương trình, Kế hoạch truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, phù hợp với từng đối tượng và có nội dung, hình thức dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS, BHXH Việt Nam chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ truyền thông của Ngành. Trong 02 năm 2017, 2018, BHXH Việt Nam đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông; 01 lớp tập huấn về kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; ngoài ra 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức tập huấn công tác truyền thông cho toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt và viên chức làm công tác truyền thông của đơn vị. 

Hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT ngày càng đa dạng, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng

Bằng nhiều kênh thông tin, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Trung tâm Truyền thông đã thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội. Chỉ trong năm 2018, trên các báo, trang mạng xã hội, các kênh truyền hình đã có 133.917 tin, bài, thông tin, trạng thái, comment... về lĩnh vực BHXH, BHYT. Việc theo dõi, nắm bắt dư luận, phản hồi của công chúng được coi trọng, kịp thời đề xuất và thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý sự cố truyền thông, nhất là khi có những thông tin chưa đúng về Ngành.

Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Trang tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ lực trong truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt, ngay sau khi Nghị quyết 96/NQ-BCS được ban hành, Tạp chí BHXH và Báo BHXH đã được thành lập Phòng Thông tin điện tử, chính thức đưa vào vận hành độc lập Trang thông tin điện tử của Tạp chí và Báo; Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam không ngừng được nâng cấp, đổi mới giao diện, mở thêm phiên bản tiếng Anh, chất lượng thông tin không ngừng được cải tiến, nâng cao hiệu quả truyền thông của các cổng/trang thông tin điện tử, phù hợp với xu thế phát triển truyền thông trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

BHXH Việt Nam tiếp tục đưa các ứng dụng trên hệ sinh thái Internet vào công tác truyền thông: Xây dựng Fanpage Ngành BHXH; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot), sử dụng hệ thống nhắn tin tự động; xây dựng bộ tiêu chí và hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp,…

Với những kết quả thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS, công tác Tuyên giáo tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của toàn Ngành. Năm 2019, công tác tuyên giáo triển khai một số nội dung sau: Hướng dẫn việc cam kết thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề quan trọng gắn chặt với nhiệm vụ của Ngành như: Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ…

(Theo Baohiemxahoi.gov.vn, 11/01/2019)

Ý kiến bạn đọc