Hoạt động ngành

BHXH tỉnh Gia Lai: Tăng cường giám sát chi trả chế độ BHXH

Thời gian qua, công tác chi trả chế độ cho đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của Luật BHXH năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng tiến độ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH. Công tác này đã tạo được sự chủ động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và đối tượng thụ hưởng chính sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đến nay toàn tỉnh có 26.545 đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong 5 tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh đã chi trên 839 tỷ đồng cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và BHTN cho 1.318 người, với số tiền 15,5 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp BHTN cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh nhìn chung được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan, đúng chế độ, đúng đối tượng. Các bước xét duyệt, lập danh sách đối tượng hưởng hàng tháng được thực hiện chặt chẽ, từng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình, đúng quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn của Ngành.

Đặc biệt, việc thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được cơ quan BHXH phối hợp với ngành Bưu điện tiến hành đối chiếu thường xuyên, tổ chức kịp thời in danh sách và chi trả ngay từ ngày đầu của tháng đã hoàn thành việc chi trả cho đối tượng, do vậy đã nhận được sự hài lòng của người dân.

Ngoài việc chi trả các chế độ thường xuyên, BHXH tỉnh đã tập trung giải quyết tốt các chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức); chế độ BHXH một lần và các hồ sơ khác về điều chỉnh, di chuyển; trả lời dứt điểm các đơn thư của người dân hỏi về chế độ chính sách BHXH, BHTN. Đồng thời, trực tiếp trả lời những câu hỏi liên quan đến chế độ chính sách của người dân hỏi trên trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh thông qua chương trình giao lưu trực tuyến chính sách BHXH, BHYT, BHTN và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để nhân dân các dân tộc trong tỉnh nắm bắt kịp thời các chế độ liên quan.

Thời gian đến nhiệm vụ trọng tâm của công tác giải quyết chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh còn rất nặng nề; một số chính sách liên quan đến người lao động được điều chỉnh thay đổi theo Luật BHXH năm 2014. Theo đó, để thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các điểm chi trả của Bưu điện trong việc chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy trách nhiệm của đội ngũ chuyên môn làm công tác chính sách; tiếp tục thực hiện các bước xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân và đối tượng thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ BHXH, BHTN, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, giấy tờ không cần thiết nhằm giải quyết công việc một cách nhanh nhất, thuận tiện và đúng quy định; chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ trong công tác quản lý và chi trả, bảo đảm sự thuận lợi và những tiện ích tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của người hưởng chế độ, đảm bảo an toàn tiền mặt và chặt chẽ trong quản lý đối tượng.

Với những giải pháp cụ thể, tích cực, phối hợp đồng bộ với các ngành liên quan trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
(Phòng KHTC, 15/06/2017)

Ý kiến bạn đọc