Hoạt động ngành

UBND huyện Đak Đoa chỉ đạo tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHYT

Nhằm quản lý tốt và có hiệu quả quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017, ngăn ngừa các hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, đồng thời phát triển đối tượng tham gia, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Ngày 12/6/2017, UBND huyện ký ban hành văn bản số 1058/UBND –VX về việc tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND chỉ đạo: Tăng cường phối hợp giữa BHXH huyện và các cơ sở y tế có biện pháp ngăn chăn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, đặc biệt là công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán phí KCB BHYT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Đài truyền thanh -Truyền hình, phòng Văn hóa Thông tin huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức của người dân để tham gia BHYT. Kịp thời nên gương người tốt, việc tốt, phê phán những tổ chức cá nhân vi phạm trong thực hiện chính sách BHYT; Trung tâm y tế triển khai thực hiện và chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT nhằm không ngừng nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; Các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT theo Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Gia Lai. BHXH huyện tập trung đôn đốc thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ đọng, trốn đóng BHYT./.
(BHXH 38, 15/06/2017)

Ý kiến bạn đọc