Hoạt động ngành

Tổ công tác liên ngành của tỉnh đánh giá kết quả thu nợ BHXH, BHYT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 12/04/2018, Tổ công tác liên ngành của tỉnh đã triển khai họp đánh giá hoạt động công tác thu nợ BHXH, BHYT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chủ trì cuộc họp đồng chí Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, trưởng một số phòng nghiệp vụ: Quản lý thu, Thanh tra - kiểm tra, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Chế độ BHXH. Thay mặt Tổ công tác Liên ngành, đồng chí Nguyễn Bá Đông, Tổ phó thường trực báo cáo kết quả đạt được trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.Trong năm 2017, Tổ công tác liên ngành đã tiến hành tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 19 đơn vị, với 1.525 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, số tiền nợ 26 tỷ đồng. Kết quả đã có 16 đơn vị có nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động với số tiền trên 6,8 tỷ đồng; đồng thời Tổ công tác liên ngành đã gửi 1.520 Thông báo đến 970 đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên. Kết quả đã có 340 đơn vị nộp số tiền nợ. Năm 2018 Tổ công tác liên ngành xây dựng phương án, kế hoạch hành động, hàng quý trên cơ sở thông báo của BHXH tỉnh, ban hành các văn bản để đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp có thời gian nợ từ 03 tháng trở lên để thu hồi nợ. Tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện thu nợ BHXH, BHYT, BHTN góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đối với những đơn vị chủ sử dụng lao động đã thu tiền BHYT, BHYT của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan BHXH đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên trong tổ công tác liên ngành và ý kiến của một số lãnh đạo phòng nghiệp vụ. Giám đốc BHXH tỉnh đánh giá cao kết quả của Tổ công tác liên ngành trong năm 2018, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí chỉ đạo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Rà soát lại Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành ở tỉnh và huyện, nếu thành viên có thay đổi các kiến nghị UBND tỉnh có thay đổi cho phù hợp.

Hai là: Thường trực tổ liên ngành cần phân tích và đánh giá rõ được công việc huyện làm đồng thời quan tâm, cung cấp kịp thời đơn vị nợ rõ ràng, địa chỉ cụ thể để gửi thông báo nợ đến các đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên. Đối với việc phối hợp các phòng Quản lý thu, Thanh tra - kiểm tra chọn đơn vị nợ chây ỳ, thu thập Biên bản làm việc để chuyển qua cơ quan Công an và Liên đoàn lao động xử phạt một số đơn vị để răn đe, giáo dục.

Ba là: Công tác phục vụ cho tổ liên ngành phải chuẩn bị xây dựng nội dung để phục vụ, cung cấp tài liệu về chính sách mới thực hiện BHXH, BHYT để thành viên tổ nắm được quy định mới của Luật.

Bốn là: Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ Tổ công tác liên ngành làm việc, đề nghị khen thưởng kịp thời; đồng thời hướng dẫn cho tổ công tác liên ngành dưới huyện.

Hi vọng năm 2018 tổ công tác liên ngành của tỉnh tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh; sự quan tâm của lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong việc cử cán bộ, bố trí thời gian để các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra thu nợ; đặc biệt là sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai để Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện tốt công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động./.
(Thái Hiền, 16/04/2018)

Ý kiến bạn đọc