Hoạt động ngành

BHXH huyện Đak Đoa tổ chức gặp mặt đại lý thu quý II năm 2018

Chiều ngày 10/7/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Đak Đoa tổ chức Hội nghị đại lý thu BHXH, BHYT thường kỳ quý II/2018, dự hội nghị có các đại lý thu ở các xã, thị trấn và đại diện một số điểm thu Bưu điện huyện.

Theo số liệu báo cáo thì trên địa bàn huyện có 55 nhân viên đại lý thu và điểm thu của Bưu điện. Tổng số đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình lũy kế đến 30/6/2018 là 12.112 người, trong đó đối tượng tăng trong quý là 3.358 người; tổng số đối tượng tham gia BHYT hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình 2.652 người, trong đó tăng trong quý là 390 người và tổng số tiền đã thu trên 2,15 tỷ đồng của 02 đối tượng trên. Tuy nhiên việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt, các đại lý thu chưa quan tâm đến công tác phát triển đối tượng trên mà chỉ tập trung khai thác đối tượng BHYT, vì vậy để phấn đấu đạt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH huyện đã giao chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018, mỗi một nhân viên đại lý thu vận động ít nhất một người tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, các đại lý thu trên địa bàn huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT và quan tâm đến đối tượng theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua BHYT năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Qua kết quả đã làm được, tin chắc rằng BHXH huyện Đak Đoa sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 565/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
(BHXH Đak Đoa, 13/07/2018)

Ý kiến bạn đọc