Hoạt động ngành

Tỷ lệ tham gia BHYT đạt từ 95%: Một trong những tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Ngày 05/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; theo đó, xã được công nhận là nông thôn mới kiểu mẫu phải đáp ứng 04 tiêu chí về sản xuất – thu nhập – hộ nghèo; về giáo dục – y tế - văn hóa; về môi trường; về an ninh trật tự - tài chính công.

Quyết định số 691/QĐ-TTg quy định, xã nông thôn mới kiểu mẫu phải đáp ứng một số tiêu chí về An sinh xã hội như sau: Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT, dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên. Có thu nhập bình quân đầu người (tại thời điểm xét, công nhận) cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; không có hộ nghèo – trừ trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng hoặc do bệnh hiểm nghèo. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ trẻ em 06 tuổi vào học lớp 01 đạt 100%, tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học, tỷ lệ thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia, mỗi thôn, bản, ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Ngoài ra, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận phải không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân thường trú ở xã phạm tội, tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm; công khai minh bạch, đầy đủ thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả, có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả. Về môi trường, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản, ấp có rãnh thoát nước, được trồng cây có bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến; có mô hình bảo vệ môi trường (HTX, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng, câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quản, thu hút được sự tham gia của cộng đồng; có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững...

(Theo Tapchibaohiemxahoi.gov.vn, 13/06/2018)

Ý kiến bạn đọc