Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH thành phố Pleiku

Chiều ngày 09/5/2018, đồng chí Thới Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với BHXH thành phố Pleiku, tham gia buổi làm việc có Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh, lãnh đạo Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo BHXH thành phố báo cáo với Giám đốc BHXH tỉnh về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 04 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản từ nay đến cuối năm 2018.
Theo đó, trong 04 tháng đầu năm 2018, BHXH thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tính đến cuối tháng 4/2018, trên địa bàn thành phố Pleiku, tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 20,53%/lực lượng lao động (LLLĐ); lao động tham gia BHTN đạt 18,13%/LLLĐ; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 81,19% dân số; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo, mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT được mở rộng. Xét duyệt giải quyết chế độ BHXH cho 1.720 lượt người lao động đảm bảo đúng quy trình, quy định. Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện giám định, thanh toán cho 62,259 lượt người khám chữa bệnh BHYT, với số tiền trên 27,17 tỷ đồng; hướng dẫn và giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng khi đi khám chữa bệnh. Cấp mới 598 sổ BHXH; rà soát, nhập liệu 9.463 sổ BHXH, đạt 100%; thực hiện in, bàn giao 18.077 sổ BHXH cho người lao động quản lý, đạt gần 99%; cấp mới 39.979 thẻ BHYT; cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đạt 100%. Chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho 10.292 lượt người với số tiền gần 184 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường công tác giao dịch điện tử, thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương tập thể cán bộ, viên chức BHXH thành phố đã đoàn kết, chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 04 tháng đầu năm 2018. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà BHXH thành phố cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ nợ đọng cao; việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động chậm tiến độ; bàn giao thẻ cho đối tượng tham gia chưa kịp thời; chưa chủ động trong công tác kiểm tra và cần mở rộng thêm đại lý để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia. Qua đó, đồng chí chỉ đạo BHXH thành phố Pleiku, từ nay đến cuối năm 2018 cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Rà soát các nhóm đối tượng chưa tham gia để chủ động tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác đôn đốc thu, đảm bảo đạt kế hoạch giao, giảm tỷ lệ nợ đọng; Thực hiện công tác xét duyệt, giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động phải đảm bảo đúng quy trình, quy định; phối hợp tốt với cơ sở KCB thực hiện tốt công tác giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT, kiểm soát không để âm quỹ BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phầm mềm nghiệp vụ; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp tốt với các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường đẩy mạnh việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.

Thay mặt BHXH thành phố, đ/c Dương Kim Văn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc BHXH tỉnh và khẳng định sẽ đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2018./.
(Thanh Bình, 10/05/2018)

Ý kiến bạn đọc