Hoạt động ngành

BHXH tỉnh Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 09/01/2018, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh và cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai.

Năm 2017, toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, hội đoàn thể trong việc triển khai chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, nhờ đó đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn hệ thống được 2.006 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là 2,3%; Chi trả các chế độ BHXH, BHTN 1.500 tỷ đồng, thanh toán chi phí KCB BHYT 840 tỷ đồng. Số đối tượng tham gia BHXH là 82.178 người chiếm 9,18% so với lực lượng lao động; có 65.707 tham gia BHTN chiếm 7,45% lực lượng lao động; có trên 1,27 triệu người tham gia BHYT chiếm 88,8% dân số toàn tỉnh. Đã đồng bộ cơ sở dữ liệu cho 1.245.405/1.245.405 nhân khẩu đạt tỷ lệ 100% để kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2018. BHXH tỉnh đã hoàn thiện dữ liệu để in và cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng. Công tác trả sổ BHXH cho người lao động đạt 92,82% với 74.385 sổ. Số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử toàn tỉnh là 2.261 đơn vị, đạt tỷ lệ 77,3%. Có 100% cơ sở KCB đã gửi dữ liệu lên cổng thông tin đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018 toàn ngành BHXH phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt 83.000 người; BHTN đạt 67.000 người; số người tham gia BHYT tăng 2,69%; tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trên 2.198 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà biểu dương ngành BHXH tỉnh Gia Lai trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Bước vào năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ động tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; tập trung tổ chức triển khai Kế hoạch chương trình số 55-CTr/TU ngày 07/6/2013 của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; Quyết định 565 ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1134 ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 34 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH. Yêu cầu lãnh đạo BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị mình với quyết tâm cao ngay từ những tháng đầu năm; có biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện tích cực đồng bộ, phù hợp với từng nhiệm vụ; quá trình thực hiện có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục những thiếu sót, tồn tại, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành đã đề ra trong năm 2018.

Tập trung triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Về phát triển đối tượng tham gia BHYT: Trên cơ sở chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao đạt trên 88,5% dân số của tỉnh tham gia BHYT và chỉ tiêu dân số tham gia BHYT cho từng huyện, thị xã, thành phố, ngành BHXH, các địa phương cần tăng cường phát triển đối tượng, kịp thời hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định, đặc biệt tập trung phát triển đối tượng được HĐND tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng BHYT theo Nghị quyết số 77 ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh; cần tích cực phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, sở Y tế, các địa phương kiểm tra việc cấp phát thẻ BHYT đến tay người dân chưa kể cả việc sử dụng thẻ BHYT.

Về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN: BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các biện pháp phát triển đối tượng, khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH trên địa bàn tỉnh; nắm cụ thể số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền và có biện pháp cụ thể vận động cho từng nhóm đối tượng tham gia BHXH; tập trung vận động nhóm đối tượng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ thêm mức đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị
Tăng cường công tác quản lý tài chính, cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Dự báo năm 2018 tỉnh Gia Lai có thể âm quỹ BHYT, vì vậy bên cạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT cần có các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn và xử lý tình trạng lạm dụng và trục lợi quỹ BHYT. Trên cơ sở hướng dẫn của BHXH Việt Nam và Bộ Y tế, Sở Y tế và BHXH tỉnh phải phối hợp chặt chẽ để cùng nhau giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong KCB BHYT.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, và các cơ sở KCB; kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn, kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa chữa và kiên quyết xử lý những sai phạm; tiếp tục phát huy vai trò và những kết quả đạt được của Tổ thu nợ vừa qua để giảm nợ BHXH, BHYT trong năm 2018, góp phần giúp cho người lao động được hưởng chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHXH, BHYT, BHTN để các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND các cấp và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội có liên quan trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, viên chức, nhất là tăng cường vai trò người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống BHXH tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH cho 3 cá nhân gồm: Bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Dương Văn Tuấn - Trưởng Ban Văn Hóa xã hội, HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai. Tặng Bằng khen của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho 5 cá nhân và 5 tập thể trong công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT; BHXH tỉnh Gia Lai cũng đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017.

Tặng kỷ niệm chương
Tặng Bằng khen
Chiều cùng ngày, Giám đốc BHXH tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ quản lý toàn hệ thống để triển khai nhiệm vụ năm 2018. Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo trong năm 2018, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo các chỉ tiêu theo Chương trình số 55/CTr-TU của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị trên địa bàn. Tập trung công tác in thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong giải quyết các khâu nghiệp vụ, quản lý hành chính vào hoạt động của Ngành theo hướng hiện đại; Đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử; chuyển đổi tư duy tạo chuyển biến tích cực phục vụ người tham gia và thụ hưởng một cách tốt nhất.

Tiếp tục hoàn thiện rà soát dữ liệu sổ BHXH và hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH đảm bảo chất lượng và tiến độ; Quản lý tốt dữ liệu, cập nhật và điều chỉnh dữ liệu và thực hiện đúng quy trình in cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định của Nhà nước cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả giám định thanh toán chi phí KCB BHYT bằng dữ liệu điện tử đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đồng thời giải quyết nhanh chóng, kịp thời chế độ cho người dân tham gia BHYT. Tăng cường kiểm tra giám sát hạn chế âm quỹ BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, lập thủ tục xử phạt hành chính đối với những đơn vị vi phạm. Củng cố công tác tiếp công dân tại BHXH cấp huyện, đảm bảo giải quyết đơn thư theo đúng quy trình.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy năm 2018, BHXH tỉnh tiếp tục củng cố đối với 2 phòng nghiệp vụ và 2 BHXH cấp huyện. Toàn hệ thống tiếp tục trích 01 ngày lương từ quỹ phúc lợi và 01 ngày lương của CBVC đóng góp để xây dựng quỹ Khuyến học cơ quan. Các đơn vị chuẩn bị tốt hoạt động thăm tặng quà các bệnh nhân BHYT bị bệnh nặng không thể về nhà ăn Tết và các hoạt động nhân đạo khác. Hội nghị tổ chức rút thăm xây dựng 01 nhà tình nghĩa trong năm 2018. Kết quả BHXH huyện Phú Thiện đã được chọn. Đây là hoạt động thường xuyên của BHXH tỉnh, mỗi năm sẽ xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc BHXH huyện Đức Cơ đối với ông Hồ Đức Hạnh
Tại Hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Hạnh giữ chức Giám đốc BHXH huyện Đức Cơ.
(VH, 10/01/2018)

Ý kiến bạn đọc