Hoạt động ngành

Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2018

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 3236/BHXH-VKH về việc thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học năm 2018.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào những vấn đề cấp thiết trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành để đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, trong nghiên cứu lý luận và đánh giá tác động của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cần tập trung một số nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về an sinh xã hội, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong tình hình mới; Đánh giá tác động của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm tới khả năng cân đối quỹ và sự ổn định đời sống người lao động; Tác động của chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, chính sách điều chỉnh giá viện phí; Tác động của chính sách tăng tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh mức đóng, mức hưởng BHXH và xu hướng người lao động lựa chọn hưởng BHXH một lần.

Thứ hai, trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cần tập trung một số nội dung: Nghiên cứu các giải pháp mở rộng, phát triển bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Nghiên cứu các giải pháp kiểm soát, chống thất thoát quỹ BHXH và các quỹ thành phần, quỹ BHYT, quỹ BH thất nghiệp; Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam; Nghiên cứu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quy trình nghiệp vụ theo hướng hiện đại hóa hoạt động quản lý ngành BHXH; Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và chia sẻ kết nối liên thông dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý ngành BHXH; Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức BHXH, chất lượng nguồn nhân lực, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm trong bối cảnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý Ngành; Nghiên cứu đổi mới công tác truyền thông phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới và tác động của công tác truyền thông đối với việc nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất cần đáp ứng các yêu cầu: Phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Ngành; Có tính mới, không trùng lặp với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được thực hiện; Có tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của Ngành.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

(Theo Baohiemxahoi.gov.vn, 11/08/2017)

Ý kiến bạn đọc