Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Phú Thiện

Chiều ngày 9/08/2018, đồng chí Thới Văn Đạo – Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai có buổi làm việc tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện Phú Thiện, cùng dự có lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Chế độ BHXH; Giám định BHYT; Tiếp nhận và trả kết quả TTHC và Văn phòng BHXH tỉnh.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo BHXH huyện Phú Thiện báo cáo với Giám đốc BHXH tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cơ bản từ nay đến cuối năm 2018. Trong 07 tháng đầu năm 2018, BHXH huyện Phú Thiện đã chủ động tích cực tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Số người tham gia BHXH bắt buộc tại huyện là 1.868 người, đạt 88,7% kế hoạch và đạt 4,11% lực lượng lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện 24 người đạt 39,34% kế hoạch; số người tham gia BHTN 1.271 người, đạt 87,17% kế hoạch, chiếm 2,76% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT 73.369 người, chiếm 91,7% dân số huyện. Số thu hơn 47 tỷ đồng, đạt 55,94% kế hoạch; đã thực hiện chi trả BHXH, BHTN với số tiền hơn 20,9 tỷ đồng, tạm ứng thanh toán chi phí KCB BHYT cho 33.798 lượt người với số tiền trên 8 tỷ đồng; công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 3.720 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 3.694 hồ sơ; công tác giao dịch hồ sơ điện tử đã có 86/96 đơn vị đã thực hiện, đạt 89,58% trên tổng số đơn vị tham gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương tập thể, cán bộ, viên chức BHXH huyện đoàn kết, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 07 tháng đầu năm 2018. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà BHXH huyện cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Tập trung tăng cường chủ động trong việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia nhất là đối với khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tập trung đôn đốc thu để giảm nợ đọng; kiện toàn lại Đại lý thu; tiếp tục rà soát lại dữ liệu hộ gia đình; thẻ BHYT. Chú trọng trong việc quản lý đối tượng chi trả hàng tháng và xét duyệt tốt các chế độ BHXH một lần, các chế độ ngắn hạn và giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động trên địa bàn huyện. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan; UBND các xã, thị trấn để tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Cần quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm; thái độ phục vụ đối tượng; tích cực đẩy mạnh thực hiện công tác giao dịch điện tử. Phối hợp với Trung tâm y tế để quản lý tốt quỹ KCB BHYT. Duy trì công tác tiếp công dân và kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động. Tăng cường quản lý tài sản công; hồ sơ lưu trữ, thiết bị công nghệ thông tin. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ viên chức để phục vụ tốt nhất các đối tượng thụ hưởng.
(Thu Hiền, 10/08/2018)

Ý kiến bạn đọc