Hoạt động ngành

Văn phòng BHXH tỉnh Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018

Chiều ngày 07/8/2018, Văn phòng BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018. Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Thới Văn Đạo, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự có các đ/c Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ, cán bộ viên chức và người lao động thuộc Khối Văn phòng BHXH tỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã triển khai cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đã thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 1.344,5 tỷ đồng; số thu đạt 1.178 tỷ đồng (đạt 53,5% kế hoạch); số nợ đến cuối tháng 7/2018 chiếm 7,46%. Số người tham gia BHXH là 79.426 người (chiếm 8,83% lực lượng lao động), tham gia BHTN là 63.504 người (chiếm 7,06% lực lượng lao động), tham gia BHYT là 1.276.071 người (chiếm 87,4% dân số). Đảm bảo tốt công tác xét duyệt, giải quyết chế độ cho người lao động, kịp thời trong công tác cấp phát sổ BHXH, thẻ BHYT; …

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại nhất định, đó là các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT đều giảm, số thu còn thấp, công tác tham mưu triển khai công việc các phòng nghiệp vụ trên một số lĩnh vực còn chậm tiến độ, chưa thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan.

Triển khai nhiệm vụ thời gian đến, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong báo cáo, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ cần rà soát tất cả các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của phòng, phối hợp giải quyết tốt các công việc trong thời gian tới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2018; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, giảm số giờ giao dịch bằng mức bình quân của ASEAN-4; công chức viên chức và người lao động cần tăng cường nghiên cứu, nắm bắt các chính sách mới, thường xuyên duy trì nề nếp làm việc, đảm bảo việc thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự hài lòng tốt nhất cho người lao động./.
(VH, 08/08/2018)

Ý kiến bạn đọc