Hoạt động ngành

Cụm thi đua số 5 BHXH Việt Nam tổng kết phong trào thi đua năm 2017

Ngày 08/01/2018, tại BHXH tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua số 5 thuộc BHXH Việt Nam (Gồm BHXH tỉnh: Khánh Hoà, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Mai Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, BHXH Việt Nam; các đ/c Giám đốc và lãnh đạo cơ quan thường trực HĐTĐ thuộc BHXH các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017 của cụm thi đua số 5 do Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum, Cụm phó cụm thi đua trình bày. Theo đó, cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước tại địa phương phát động, trong năm 2017, tập thể cán bộ, viên chức đã không ngừng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nỗ lực, vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua đột kích, chuyên đề với nhiều nội dung thời sự, sát hợp với nhiệm vụ chính trị, từng bước đi vào nền nếp và chiều sâu, có sự sáng tạo và chuyển biến tốt. Thường trực Hội đồng thi đua các đơn vị trong cụm đã làm tốt vai trò tham mưu thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời đánh giá kết quả và khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiên tiến, động viên được toàn ngành phấn khởi, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với chủ đề phát động thi đua năm 2017 đã được BHXH Việt Nam phát động là “Kỷ cương, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; các thành viên trong cụm đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã phát động nhiều nhiều phong trào thi đua chuyên đề, đột kích gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị (tại Gia Lai có các phong trào thi đua Viết tin bài cho trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, thi đua đột kích về công tác thu, đồng bộ dữ liệu, trả sổ BHXH đến ngày 30/11/2017, thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...) Qua đó, tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức; nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định của ngành và địa phương; Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 5 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ viên chức ngành BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiện, chống lãng phí, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động nghiệp vụ. Đã có 100% đơn vị thành viên trong cụm thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; 100% các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụm thi đua thống nhất phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” với 7 mục tiêu và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình và thực tế của các đơn vị trong cụm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Mai Quang ghi nhận những thành tích mà các đơn vị trong cụm đã đạt được trong năm qua mà kết quả bình chọn tại hội nghị đã thể hiện đầy đủ. Về định hướng nhiệm vụ thi đua khen thời thời gian đến, đ/c đề nghị các thành viên trong cụm cần tập trung bám sát vào hướng dẫn phong trào thi đua năm 2018 để tổ chức phát động trong tỉnh, với chủ đề đã được BHXH Việt Nam xác định. Ngoài ra cần tăng cường vai trò của các thành viên trong hội đồng thi đua tham mưu tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề, đột kích nhằm mục tiêu phấn đấu thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; chuyên đề hướng đến 25 năm thành lập Ngành (1995-2020); chuyên đề chung tay xây dựng nông thôn mới... Thực hiện các nội dung phát động thi đua theo đúng với quy trình đã được BHXH Việt Nam đề ra, phù hợp với chức trách nhiệm vụ của các đơn vị, gắn hoạt động thi đua đi liền với tổng kết, khen thưởng, có nhân rộng điển hình tiên tiến.

Năm2017, theo quy định của BHXH Việt Nam, cụm đã chọn ra 2 đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua của BHXH Việt Nam và từ đó chọn 01 đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua chính phủ. Kết quả bỏ phiếu kín, kết quả đơn vị BHXH Gia Lai được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 và đề nghị tặng cờ thi đua BHXH Việt Nam cho BHXH Khánh Hòa.

Hội nghị đã bầu BHXH Kon Tum làm Cụm trưởng và BHXH Ninh Thuận làm cụm phó. Giám đốc BHXH Kon Tum - Cụm trưởng cụm thi đua năm 2018 tiến hành phát động phong trào thi đua với các nội dung thi đua cụ thể thực hiện trong cụm. Sau đó, tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, mở ra một năm mới với nhiều nội dung thi đua thiết thực, ý nghĩa lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và các ngày lễ lớn trong năm./.
(Phòng TCCB, 10/01/2018)

Ý kiến bạn đọc