Hoạt động ngành

BHXH huyện Phú Thiện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 09/07/2018, BHXH huyện Phú Thiện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, BHXH huyện Phú Thiện đã thu trên 40,84 tỷ đồng, đạt 48,56% kế hoạch; tăng cường giám sát chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo kịp thời cho 752 đối tượng với số tiền trên 11,14 tỷ đồng; đã thực hiện chi KCB cho 28.647 lượt người với số tiền trên 6,334 tỷ đồng; thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng lao động tăng mới được kịp thời và đúng quy định; giải quyết các chế độ ngắn hạn, xét duyệt trợ cấp 1 lần kịp thời, nhanh chóng.

Trong thời gian đến BHXH huyện Phú Thiện tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện cùng với sự phối hợp của các cơ quan Ban, ngành có liên quan và huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tại địa phương cùng vào cuộc trong việc triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Tích cực chủ động đôn đốc công tác thu, giảm nợ theo chỉ tiêu BHXH tỉnh giao; Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia; tăng cường quản lý và lưu trữ các cơ sở dữ liệu đảm bảo an toàn, đúng theo quy định. Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân tham gia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn và thực hiện công tác đối chiếu, đôn đốc thu tại các đơn vị còn nợ đọng kéo dài, tổ chức tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại khi có phát sinh.
(Thu Hiền, 12/07/2018)

Ý kiến bạn đọc