Hoạt động ngành

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016, quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 28/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BYT Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Thông tư này quy định về dữ liệu điện tử, định dạng dữ liệu điện tử, trình tự, phương thức, thời điểm chuyển dữ liệu điện tử và phản hồi việc tiếp nhận dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

Nguyên tắc chuyển và tiếp nhận dữ liệu điện tử, việc trích chuyển dữ liệu điện tử và tiếp nhận dữ liệu điện tử phải bảo đảm minh bạch, trung thực, bình đẳng, an toàn, bảo mật, hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Đồng thời, Thông tư quy định về trách nhiệm của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đặc biệt, nêu cụ thể trách nhiệm đối với các địa phương và cơ sở KCB. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay một số cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn chưa hoàn thiện việc chuẩn hóa danh mục, dữ liệu KCB phát sinh cho nên việc trích chuyển gửi lên Hệ thống thông tin BHYT chưa kịp thời theo quy định./.
(Phòng Giám định BHYT, 14/03/2018)

Ý kiến bạn đọc