Công nghệ thông tin

Cách kích hoạt hoặc vô hiệu chức năng Windows Firewall bằng Command Prompt

Firewall (tường lửa) giống như một bức rào chắn giữa hệ thống mạng nội bộ (local network) với một mạng khác (chẳng hạn như Internet), điều khiển lưu lượng truy cập dữ liệu vào ra.
Để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Windows Firewall bằng Command Prompt, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:
Đầu tiên hãy thực hiện chạy Command Prompt dưới quyền Admin. Để làm được điều này, bạn nhập cmd vào khung Search trên Start Menu. Trên danh sách kết quả tìm kiếm, bạn kích chuột phải vào Command Prompt rồi click chọn Run as administrator.
Để tắt chức năng Windows Firewall, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt: netsh advfirewall set allprofiles state off
Trường hợp nếu muốn kích hoạt (mở lại) Windows Firewall, bạn thực hiện các bước tương tự và nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt: netsh advfirewall set allprofiles state on
(QV tổng hợp, 09/10/2018)

Ý kiến bạn đọc