Hoạt động ngành

Quyết liệt triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Ngày 16/4, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương; Trần Đình Liệu; Đào Việt Ánh; Phạm Lương Sơn và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 4755/BHXH-KHĐT ngày 15/1/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển và hoàn thiện các cấu phần của dự án phần mềm quản lý văn bản điều hành. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo Ngành tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; chỉ đạo các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm và triển khai từng mảng công việc chuyên môn.

Tính đến hết tháng 3/2018, toàn bộ các văn bản thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, (trừ một số văn bản bắt buộc phải sử dụng văn bản giấy theo quy định) đã được số hoá để chuyển cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố, kèm theo văn bản giấy, từng bước chuyển dần từ xử lý văn bản giấy sang văn bản điện tử. Từ ngày 1/6/2017 đến nay tiếp nhận và phát hành 42.393 văn bản, trong đó 34.278 văn bản đến, 8.115 văn bản đi. Đã thực hiện việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho CCVC trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị; đã thực hiện một số văn bản phát hành sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc và đơn vị tư vấn Công ty Tecapro phân tích những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong quá trình triển khai hệ thống văn bản điều hành, cũng như đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu cần phải thực hiện rà soát lại cơ sở pháp lý, phân cấp, phân quyền cụ thể trong quản lý dữ liệu và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ, đảm bảo minh bạch thông tin và bảo mật thông tin. Nhanh chóng ban hành quy định về sử dụng phần mềm; hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý vướng mắc cho các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố. Các đơn vị nghiệp vụ nghiêm túc quán triệt nhiệm vụ, đưa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào sử dụng hiệu quả.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn Ngành thực hiện văn bản điện tử thay thế văn bản giấy bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đối với một số danh mục văn bản do Văn phòng BHXH Việt Nam quy định; nghiên cứu rút ngắn thời gian xử lý văn bản chỉ còn từ 2-5 ngày. Đồng thời, Trung tâm CNTT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan sớm nghiên cứu đề án ứng dụng cách mạng 4.0 vào thực tiễn nhằm giải phóng sức lao động, cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp./.

(Theo Tapchibaohiemxahoi.gov.vn, 17/04/2018)

Ý kiến bạn đọc