Hoạt động ngành

Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Đak Đoa

Sáng ngày 14/08/2019, ông Đoàn Ngô – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện Đak Đoa, cùng tham dự buổi làm việc có ông Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo BHXH huyện Đak Đoa báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2019, nội dung trọng tâm là báo cáo về tình hình thu, phát triển đối tượng và tiến độ thực hiện Kế hoạch 1950/KH-BHXH của BHXH Việt Nam trên địa bàn huyện, bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc BHXH huyện Đak Đoa đã nêu ra nhiều những khó khăn vướng mắc, hạn chế, tồn tại và những kiến nghị đề xuất với lãnh đạo BHXH tỉnh và được phòng nghiệp vụ Quản lý thu BHXH tỉnh trao đổi tháo gỡ, chỉ ra cho huyện các vấn đề nghiệp vụ, các giải pháp cụ thể để BHXH huyện nắm bắt thực hiện.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đoàn Ngô – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã biểu dương tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện đã có nhiều nỗ lực cố gắng, triển khai đồng bộ nhiệm vụ ngay từ đầu năm và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của BHXH tỉnh. Tuy nhiên BHXH huyện vẫn còn một số hạn chế tồn tại như công tác phát triển đối tượng, công tác phối hợp với Bưu điện để vận động tham gia BHXH tự nguyện, khai thác đối tượng ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công tác triển khai Kế hoạch 1950/KH-BHXH của BHXH Việt Nam. Lãnh đạo BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH huyện Đak Đoa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đối tượng, phối hợp tốt với cơ quan Thuế để để nắm số liệu các đơn vị doanh nghiệp ngoài Nhà nước để khai thác đối tượng bắt buộc, phối hợp với Bưu điện xác định đối tượng tiềm năng để vận động tham gia BHXH tự nguyện, đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN, giảm tỉ lệ nợ đọng, hoàn thành Kế hoạch 1950/KH-BHXH của BHXH Việt Nam. Tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để có sự quan tâm chỉ đạo và giúp cho BHXH huyện hoàn thành được nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần kết nối thường xuyên với các phòng nghiệp vụ BHXH Tỉnh để hỗ trợ kịp thời, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ viên chức, thái độ phục vụ đối tượng và cần có sự sắp xếp phân công lại nhiệm vụ trong bộ phận thu để có sự hài hòa hợp lý đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ ./.
(BHXH Đak Đoa, 15/08/2019)

Ý kiến bạn đọc