Hoạt động ngành

Krông Pa: đẩy mạnh công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng

Sáng ngày 05/12/2017, BHXH huyện phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị để quát triệt, thống nhất một số nội dung trong công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Mậu Thiền, Giám đốc BHXH huyện, Lãnh đạo Phòng Lao động TBXH, phòng Dân tộc, viên chức BHXH huyện và cán bộ Lao động TBXH các xã, thị trấn.
Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo BHXH huyện, lãnh đạo Phòng Lao động TBXH huyện, cán bộ BHXH huyện quán triệt, hướng dẫn một số nội dung quan trọng về công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng. Quan tâm và chú trọng đến việc phân loại danh đối tượng người nghèo thiếu hụt về tiêu chí BHYT, người nghèo thiếu hụt các tiêu chí xã hội khác…; hạn chế thấp nhất trong việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng bị thiếu, sai thông tin cá nhân của đối tượng. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và đã được lãnh đạo BHXH huyện giải đáp những nội dung còn khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện; việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ để in thẻ BHYT cho đối tượng được kịp thời trước ngày 01/01/2018.
(Sông Bờ, 07/12/2017)

Ý kiến bạn đọc