Công nghệ thông tin

Thủ thuật xóa nhanh những dòng dữ liệu trống trong một bảng tính Excel

Ta có bảng dữ liệu dưới đây, trong bảng dữ liệu có rất nhiều những dòng trống không chứa dữ liệu (tô màu vàng). Vấn đề đặt ra là người sử dụng muốn xóa nhanh tất cả những dòng trống không chứa dữ liệu trong bảng này.

Đề thực hiện xóa nhanh những dòng không chứa dữ liệu, ta thực hiện như sau:

Sử dung chức năng Filter của Excel để thực hiện. Từ menu Data chọn chức năng Filter (phím nóng: Ctrl +Shift+L). Khi đó, một trình đơn sẽ xuất hiện, các bạn bạn bỏ chọn Select All và chọn phần Blank ở dưới cùng, nhấn OK. Khi đó tất cả các ô trống/dòng trống sẽ ngay lập tức được hiển thị ra.

Công việc còn lại là ta thực hiện chọn tất cả những dòng trống xuất hiện, sau đó nhấn chuột phải chọn Delete Rows để có được kết quả như ý muốn.
(QV, 22/03/2017)

Ý kiến bạn đọc