Hoạt động ngành

Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH huyện Kbang

Sáng ngày 08/3/2018, đồng chí Thới Văn Đạo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã làm việc với tập thể cán bộ viên chức BHXH huyện Kbang. Cùng dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: Quản lý thu, Kế hoạch tài chính, Chế độ BHXH và Giám định BHYT.
Hai tháng đầu năm 2018, tại huyện Kbang có 2.567 lao động tham gia BHXH chiếm 6,37% lực lượng lao động; có 1.896 lao động tham gia BHTN chiếm 4,61% lực lượng lao động; có 55.850 người tham gia BHYT chiếm 82,1% dân số. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT 8,764 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo kịp thời theo số đối tượng tăng mới, giám định và thanh toán cho 9.084 lượt người với số tiền trên 2,194 tỷ đồng, thẩm định và giải quyết chế độ ngắn hạn cho 20 người với số tiền trên 240 triệu đồng, phối hợp với bưu điện huyện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 1.345 người với số tiền trên 12,999 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tập thể CBVC BHXH huyện Kbang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

“Tích cực, chủ động” trong công tác khai thác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện xét duyệt, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ. Đẩy nhanh việc hoàn thành rà soát, nhập liệu sổ BHXH và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Tích cực đổi mới tác phong, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ đối tượng thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Tăng cường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBVC và người lao động; Áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc chuyên môn; Nắm vững các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho cấp ủy, Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành ở địa phương để triển khai nhiệm vụ. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp nhân dân và người lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện. Tăng cường mối đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực của CBVC để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
(Hthaikbang, 08/03/2018)

Ý kiến bạn đọc