Hoạt động ngành

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với cán bộ, hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ

Sáng ngày 11/5/2018, tại Nhà Văn hóa xã Bàu Cạn, Bảo hiểm xã hội huyện Chư Prông đã tổ chức hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT với 70 hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ xã Bàu Cạn.
Tại hội nghị, BHXH huyện đã triển khai một số nội dung về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của Luật BHXH sửa đổi, bổ sung số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật BHYT sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13 ngày 27/7/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 28/11/2008 và Nghị định, Thông tư có liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cũng tại buổi đối thoại, đã có nhiều ý kiến của hội viên tham gia xoay quanh nội dung về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như quyền lợi, mức hưởng, mức đóng, thủ tục khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tất cả những ý kiến được lãnh đạo BHXH huyện, tổ tư vấn trả lời đầy đủ, cặn kẽ trên cơ sở những quy định có liên quan.

Qua buổi đối thoại về chính sách BHXH, BHYT đã giúp cho cán bộ, hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ hiểu rõ hơn quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tạo được sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của người dân./.
(BHXH Chư Prông, 11/05/2018)

Ý kiến bạn đọc