Hoạt động ngành

BHXH huyện Chư Pưh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2011 với Trung tâm y tế huyện

Vừa qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Chư Pưh đã tiến hành ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2011 với Trung tâm y tế huyện. Dự buổi ký hợp đồng đại diện BHXH có bà Ngô Thị Hiền – Giám đốc BHXH và đại diện TTYT có ông Trần Văn Thùy – Giám đốc TTYT huyện và cán bộ phụ trách BHYT, phụ trách kế toán của TTYT huyện.

Cuộc họp đã thống nhất tiến hành ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2011 với các nội dung như sau: Tổ chức khám chữa bệnh đúng phạm vi chuyên môn, đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người bệnh có thẻ BHYT, Trung tâm y tế huyện cung cấp đầy đủ hồ sơ bệnh án và các chứng từ liên quan về khám chữa bệnh cho người bệnh BHYT để phục vu cho công tác giám định Bảo hiểm y tế. BHXH huyện tạm ứng kinh phí và thanh tóan chi phí KCB hàng quý kịp thời cho TTYT theo quy định.

Tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, kiểm tra thủ tục hành chính đối với người bệnh BHYT khi đến khám chữa bệnh. Tuyên truyền giảI thích, phổ biến về các chế độ chính sách BHYT. Thống kê đầy đủ, kịp thời, chính xác các chi phí khám chữa bệnh BHYT để thanh quyết tóan với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh BHYT và các điều khỏan đã ký trong hợp đồng, cùng phối hợp giúp đỡ lẫn nhau để hòan thành nhiệm vụ và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trên địa bàn huyện.
(Tuấn Anh, 10/01/2011)

Ý kiến bạn đọc