Hoạt động ngành
1 2 3 4 5 > >>
Đây là nội dung được chia sẻ tại Hội nghị an toàn thông tin mạng ngành BHXH năm 2019 được BHXH Việt Nam tổ chức tại TP Đà Nẵng trong 02 ngày (18-19/11/2019).
Ngày 18/11, tại Hải Dương, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị đánh giá, tổng kết thi hành Luật BHXH và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và DN về BHXH. Tham dự hội nghị có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu; cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Với 89,44% số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, chiều 18/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.
Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số: 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động
Chiều ngày 17/11/2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Pleiku đã giao lưu với làng kết nghĩa KTu thuộc xã Chư Ă, thành phố Pleiku nhân dịp làng tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ ngày 01/01/2016, cơ quan BHXH được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ nên công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) của ngành BHXH ngày càng được quan tâm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Năm 2019, BHXH huyện Ia Pa được BHXH tỉnh giao kế hoạch khai thác, phát triển 178 lao động tham gia BHXH tự nguyện, tăng 113 người so với năm 2018.
Đây là mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử ban hành kèm theo Quyết định 5349/QĐ-BYT do Bộ Y tế vừa ban hành.
Với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó có việc tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020.
Vừa qua, tại địa bàn 02 xã Tân An và Cư An, huyện Đak Pơ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ đã mở lớp bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở cho hơn 50 đại biểu là lực lượng tuyên truyền viên của xã, thôn, làng.