Hoạt động ngành
1 2 3 4 5 > >>
Qua thực tế cho mỗi chúng ta thấy, trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa; với trào lưu phát triển về khoa học công nghệ; tiếp thu văn hóa thế giới, hầu hết gia đình ở nước ta ít nhiều đã biến đổi cấu trúc, nếp sinh hoạt, chức năng của quan hệ nội bộ gia đình.
Để tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực triển khai giao dịch hồ sơ điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua mạng Internet thông qua phần mềm BHXH điện tử.
Sáng ngày 26/6/2017, BHXH huyện Kbang đã tổ chức đánh giá nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Lương công chức, viên chức tăng từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng; lương hưu dự kiến tăng 7,44%; tăng mức trợ cấp thai sản thêm 7,4%... là những chính sách mới có hiệu lực từ 01/07/2017.
Chiều ngày 26 tháng 06 năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chư Pưh đã tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.
Vừa qua, Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT theo Quyết định số 145/QĐ-BHXH ngày 26/5/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai đã hoàn thành công tác thanh tra đóng tại 10 doanh nghiệp
Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2017, Quyết định của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh
Chiều ngày 26/6/2017, Chi bộ Thu thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Gia Lai đã tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về tham dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c Đoàn Ngô–Đảng ủy viên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cùng dự có các đồng chí Đảng ủy viên
BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2449/KH-BHXH về tập trung, thống nhất cơ sở dữ liệu và triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH, đảm bảo liên thông giữa các phần mềm nghiệp vụ.
Triển khai thực hiện Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, từ ngày 01/7/2017, Quyết định số 838/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có hiệu lực thi hành.