Hoạt động ngành
< 1 2 3 4 5 > >>
Đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta chủ yếu sinh sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều bất lợi về kinh tế - xã hội so với vùng đồng bằng và đô thị.
Sáng ngày 18/6/2018, BHXH huyện Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quản lý người hưởng năm 2018
Nhằm tiếp tục kiện toàn, mở rộng hệ đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Sáng ngày 19/06/2018, BHXH huyện Ia Pa đã tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các BV cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB BHYT trong một số trường hợp.
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1926/KH-BHXH về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT… là một trong nhiều giải pháp toàn Ngành BHXH đang thực hiện nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH tại nhiều địa phương trên cả nước.
Hòa chung kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), mỗi thành viên làm công tác truyền thông Bảo hiểm xã hội (BHXH) Gia Lai cũng không khỏi tự hào trong sự phát triển của ngành BHXH có một phần đóng góp của Trang thông tin điện tử BHXH.
Sáng ngày 15/06/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa đã có buổi làm việc với Bưu điện huyện về đánh giá công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH; công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, với tinh thần tích cực, chủ động trong công tác phát triển đối tượng, tăng tỷ lệ tham gia BHXH so với số lao động trên địa bàn huyện.
Chiều ngày 15/06/2018, BHXH huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2014-2020.