Hoạt động ngành
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Tại hội nghị BHXH huyện đã quán triệt một số nội dung cơ bản tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong công tác phối hợp tuyên truyền
Chiều ngày 30/11, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại 64 điểm cầu trên toàn quốc.
Ngày 29/11/2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BHXH Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày 29/11/2018, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4996/BHXH-CSYT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc Phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP - quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 101/2018/TT-BTC về Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; trong đó, quy định về các khoản chi thực hiện chế độ ưu đãi nói chung, BHYT
Ngày 27/11/2018, Gíam đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1364/KH-BHXH Kế hoạch kiểm kê phục vụ chỉnh lý hồ sơ, tài liệu hành chính, nghiệp vụ tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 30/11/2018, BHXH thị xã Ayun Pa đã phối hợp với Hội Nông Dân thị xã đã tổ chức đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) cho trên 60 đại biểu
Để hoàn thành kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trong năm 2018.
Hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018” do Ban chỉ đạo phòng, chống HIV huyện tổ chức. Sáng ngày 30/11/2018, Chi đoàn BHXH huyện đã tổ chức cho đoàn viên Chi đoàn tham gia.
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2239/QĐ-BHXH về thực hiện liên thông các phần mềm quản lý chi KCB BHYT, nhằm hướng dẫn các nghiệp vụ thực hiện liên thông trên các phần mềm: Thu và quản lý sổ thẻ (TST), giám định và kế toán tập trung.