Hoạt động ngành
<< < 712 713 714 715 716 > >>
Thực hiện thông báo kết luận số 118/TB-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ý kiến kết luận của đồng chí Măng Đung – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 1, triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án thẻ cấp BHYT có ảnh cho người nghèo và đồng bào DTTS.
Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư 09/2009/TTLT- BYT- BTC Ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế- Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế .
Vừa qua, tại cơ quan BHXH Huyện Đăk Đoa, các đơn vị thuộc Cụm thi đua 1 bao gồm: BHXH Thành Phố Pleiku, BHXH Huyện Chư Păh, BHXH Huyện Đăk Đoa, BHXH Huyện Mang Yang do BHXH Huyện Đăk Đoa làm Cụm trưởng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2009.
Thực hiện công văn số 581/BHXH – PT ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về việc lập danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2010, BHXH huyện Kông Chro đã ra văn bản số 05/BHXH – TB ngày 21 tháng 10 năm 2009 “V/v cấp thẻ BHYT có ảnh cho người lao động”.
Nhằm tăng cường nhận thức cho người nghèo, người dân tộc thiểu số về Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHYT. BHXH tỉnh Gia Lai đã phát hành hơn 30.000 tờ rơi BHYT song ngữ Việt-Jơ Rai và Việt-Bahnar trong đó tờ rơi nêu rõ: Người nghèo, người dân tộc thiểu số được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)
Ngày 25/12/2009, Thị ủy Ayun Pa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 10, khóa XVI (mở rộng). Hội nghị đã được đón tiếp đồng chí Phạm Đình Thu -Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Tỉnh ; đồng chí Châu Ngọc Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tài chính; cùng đầy đủ Lãnh đạo các ban ngành tại địa phương tham dự.
Tính đến ngày 24/12/2009, phòng Kiểm tra BHXH tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xong kế hoạch kiểm tra năm 2009 do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ( 09/02/2009). Gồm: 14 đơn vị sử dụng lao động; 03 cơ sở KCB và 03 đơn vị BHXH huyện, thành phố trực thuộc. Giải quyết dứt điểm 26/26 đơn khiếu nại, tố cáo.
Thực hiện kế hoạch số 29-KH/HU ngày 22/07/2004 của Huyện Uỷ Chư păh về việc phân công các phòng ban, ngành, mặt trận, đoàn thể phụ trách các thôn làng trọng điểm và thông báo số 96-TB/TC ngày 03/06/2009 của Ban tổ chức huyện ủy về việc điều chỉnh bổ sung phân công các phòng, ban, đoàn thể phụ trách các thôn, làng.
Thực hiện văn bản số 1238/UBND -TĐKT ngày 26/10/2009 của UBND Huyện Đăk Đoa về việc hướng dẫn “Tổng kết phong trào thi đua năm 2009 và phát động phong trào thi đua năm 2010”. Ngày 23/12/2009 khối thi đua Xã hội –Y tế do BHXH Đăk Đoa làm Khối trưởng đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của khối và tổng kết phong trào thi đua năm 2009.
Vừa qua, BHXH huyện Chư Prông đã họp mặt đại lý thu BHYT tự nguyện. Đến dự có 9 đại lý ở thị trấn và 7 xã trên địa bàn huyện. Thay mặt cơ quan, ông Phạm Ngọc Tú - Giám đốc BHXH huyện đã đánh giá cao sự đóng góp của các đại lý trong công tác thu BHYT tự nguyện đưa BHXH huyện Chư Prông trở thành đơn vị có số thu cao và nhiều năm liền hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao