Hoạt động ngành
<< < 792 793 794 795 796 > >>
Sáng ngày 08/10/2009, ông Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ, công chức-viên chức BHXH huyện Mang Yang. Thay mặt cán bộ, công chức-viên chức cơ quan, ông Nguyễn Văn Tiền – Giám đốc BHXH huyện Mang Yang đã báo cáo với Giám đốc BHXH tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm
Ngày 07/10/2009 tại phòng họp UBND huyện Đăk Pơ, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai chính sách BHYT theo Luật BHYT và giai đoạn 2 đề án chụp ảnh thẻ BHYT cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bạn huyện. Đồng thời, triển khai lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi vận động đối tượng cận nghèo, học sinh tham gia BHYT có sự hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ BHYT của Nhà nước.
Thực hiện kế hoạch năm 2009 về thu Bảo hiểm y tế tự nguyện, Bảo hiểm xã hội thành phố Pleiku đã phối hợp với ngành Giáo dục và các trường học trên địa bàn đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, Ngành tới nhà trường, phụ huynh và học sinh.
Ngày 15 tháng 9 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2009/NĐ-CP về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”.
Ngày 7/10/09, ông Thới Văn Đạo – Giám đốc BHXH tỉnh và ông Phan Văn Quảng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã dự họp làm việc với cán bộ viên chức phòng Giám định BHYT về một số nội dung trong công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT trong 9 tháng đầu năm 2009 và triển khai luật BHYT.
Trong những năm học qua, đối với tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về công tác BHYT, Chỉ thị số 23/2006/CT - TTg về việc tăng cường công tác y tế trong trường học đã đem lại những kết quả nhất định. UBND tỉnh ban hành công văn số: 1707/UBND-VX ngày 27/6/2007 về việc triển khai BHYT học đường
Triển khai thực hiện một số nội dung theo Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009, Bảo hiểm xã hội thành phố Pleiku đã làm việc với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) được BHXH tỉnh phân cấp trong công tác giám định trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công văn số 3506/BHXH-VP ngày 01/10/2009 của BHXH Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra và hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam
Chiều ngày 06/10/2009, Ông Thới Văn Đạo - Giám đốc BHXH Tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ viên chức phòng Công nghệ thông tin thuộc BHXH tỉnh Gia Lai.
Ngày 05/10/2009, Hội đồng Thi đua khen thưởng BHXH Tỉnh vừa tiến hành họp bình xét xếp loại cán bộ viên chức toàn hệ thống quý III năm 2009 và giới thiệu gương người tốt việc tốt cho chuyên mục “người tốt việc tốt” của Báo Bảo hiểm xã hội.