Hoạt động ngành
<< < 827 828 829 830 831 > >>
Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Tổ chức bảo hiểm y tế quy định mẫu thẻ bảo hiểm y tế, quản lý thẻ bảo hiểm y tế thống nhất trong cả nước và chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 phải tổ chức thực hiện việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế có ảnh của người tham gia bảo hiểm y tế”. Thực hiện điều này, trong thời gian qua Gia Lai đã xúc tiến tổ chức triển khai thực hiện.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. BHYT không vì mục tiêu lợi nhuận và do Nhà nước tổ chức thực hiện, các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của pháp luật về BHYT.
Thực hiện công văn số 2421/BHXH-CSYT ngày 17/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí Vật tư y tế tiêu hao – Vật tư y tế thay thế (VTYT tiêu hao-VTYT thay thế) theo Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT, ngày 9/6/2008 của Bộ Y tế. Cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai đã triển khai thanh toán trực tiếp cho những bệnh nhân BHYT
Trong thời gian này, bằng nhiều hình thức BHXH huyện Chư Păh đã chủ động tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về luật BHYT và nhất là những thay đổi về chính sách BHYT- học sinh-sinh viên (HS-SV).
Thực hiện Nghị định 122/2008/QĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước. Người khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự phát triển và trường tồn của dân tộc: "Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên".
Thực hiện văn bản số 516/BHXH-TCHC ngày 17/9/2009 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Ngành (16/2/1995-16/2/2010). Vừa qua, tại cơ quan BHXH huyện Đăk Đoa, cụm thi đua số 1 gồm BHXH thành phố Pleiku, BHXH huyện Đăk Đoa, BHXH huyện Mang Yang, BHXH huyện Chư Păh đã tổ chức cuộc họp triển khai...
Ngày 09/10/2009 BHXH huyện Chư Păh đã tổ chức họp để đánh giá công tác BHXH-BHYT 9 tháng đầu năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2009. ông Đinh Hữu Phước - Giám đốc BHXH huyện Chư Păh chủ trì cuộc họp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, ngày 08/10/2009, UBND huyện Ia Grai có công văn số: 487/UBND-VX chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan ban ngành có liên quan. Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện theo Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn.
Trong những năm qua Chi bộ BHXH Đăk Đoa luôn quan tâm chú trọng đến công tác phát triển Đảng viên mới, theo nghị quyết của Chi bộ mỗi năm phát triển và kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên.