Công nghệ thông tin
<< < 25 26 27 28 29
Để để kết nối một máy tính chạy hệ điều hành windows XP (gọi tắt là client) vào domain của máy chạy hệ điều hành windows server 2003 (gọi tắt là server) cả quá trình này chúng ta gọi là “join a domain”.