Công nghệ thông tin
<< < 26 27 28 29 30
Đây là phần tiếp theo sau bài mở đầu về các thiết bị phần cứng mạng. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận nội dung chi tiết của thiết bị mạng quan trọng nhất: router.
Trong loạt bài này chúng ta sẽ bắt đầu hoàn toàn với nội dung cơ bản về mạng máy tính và hướng tới xây dựng một mạng thiết thực. Mở đầu là một số thảo luận về một số thành phần mạng khác nhau và chức năng của chúng.
Máy tính ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để các máy tính có thể làm việc hiệu quả và tiết kiệm hơn - chúng cần phải được nối mạng với nhau nhằm chia sẻ thông tin, tài nguyên...
Các đơn vị cần sớm bổ sung báo quyết toán thu bảo hiểm thất nghiệp - thống kê nguồn kinh phí 1% do nhà nước hỗ trợ theo thông tư số 96/2009/TT-BTC của bộ Tài Chính.
Để để kết nối một máy tính chạy hệ điều hành windows XP (gọi tắt là client) vào domain của máy chạy hệ điều hành windows server 2003 (gọi tắt là server) cả quá trình này chúng ta gọi là “join a domain”.