Công nghệ thông tin
<< < 26 27 28 29 30
Các đơn vị cần sớm bổ sung báo quyết toán thu bảo hiểm thất nghiệp - thống kê nguồn kinh phí 1% do nhà nước hỗ trợ theo thông tư số 96/2009/TT-BTC của bộ Tài Chính.
Để để kết nối một máy tính chạy hệ điều hành windows XP (gọi tắt là client) vào domain của máy chạy hệ điều hành windows server 2003 (gọi tắt là server) cả quá trình này chúng ta gọi là “join a domain”.