Trong nước
<< < 643 644 645 646 647 > >>
Trẻ hoá và tri thức hoá đội ngũ cán bộ cơ sở chính là đòi hỏi cấp thiết nhất để công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, tạo diện mạo nông thôn mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, phải làm sao để nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp - cuộc bầu cử có quy mô và tầm vóc lớn từ trước đến nay.
10 năm thực hiện Nghị quyết 21, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng đạt 11,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và mạnh mẽ.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Đề xuất một số biện pháp trước mắt và lâu dài cho vấn đề giá các sản phẩm chăn nuôi, Cục Chăn nuôi dự báo xu hướng giảm giá thực phẩm chăn nuôi có thể xuất hiện từ cuối tháng 8.
Nhiều biện pháp được các địa phương đề ra nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.
Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến 2020, phấn đấu 100% đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa, tỷ lệ này ở đường xã tối thiểu là 70%
Sau 5 năm thực hiện Chương trình Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010, mật độ điện thoại ở các địa phương đạt khoảng gần 16 máy/100 dân, vượt xa mục tiêu 5 máy/100 dân.
Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với đề xuất của Chính phủ về việc miễn, giảm một số loại thuế và cho rằng, đây là những giải pháp có tác dụng động viên, khích lệ kịp thời các doanh nghiệp, cá nhân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và phát triển sản xuất.
Tiếp tục chương trình khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động khoa học công nghệ, ngày 12/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Việt Nam.