Trong nước
<< < 645 646 647 648 649
Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám của nhân dân ta cách đây 65 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Cách mạng nước ta, để lại nhiều bài học quý báu, không chỉ trong chỉ đạo đấu tranh giành chính quyền, mà còn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Việc phát triển cây cao su vùng Tây Bắc đã tác động mạnh mẽ đến tư duy kinh tế của cán bộ và người dân. Cần phải có những bước đi phù hợp để đảm bảo được hiệu quả bền vững của cây cao su.
Sử dụng chung các tài liệu về du lịch tiên tiến của quốc tế (đã được chuẩn hóa ở Việt Nam); xác định rõ chuẩn và trình độ của giáo viên; thực hiện cơ chế học sinh đánh giá giáo viên tại các trường đào tạo du lịch… là những gợi mở cho việc tiếp tục đổi mới trong đào tạo nhân lực ngành Du lịch.
Suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH, là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển của đất nước.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng: Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phù hợp với đường lối phát triển chung, mỗi tỉnh cần có định hướng phát triển lâu dài, đặt quyết tâm cao, tiếp tục vươn lên để sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển.