Trong nước
<< < 652 653 654 655 656 > >>
Kết luận của Hội đồng bầu cử tại phiên họp thứ 3 cho biết, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân so với tỷ lệ được bầu đạt cao, đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, trong đó quy định rõ việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao viễn thông.
Sau việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai hàng loạt kế hoạch, dự án, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ, ngành chức năng xây dựng Chiến lược quốc gia làm cơ sở khâu nối đồng bộ các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo số liệu của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay dịch lở mồm long móng (LMLM) đã lan ra 26 tỉnh trên phạm vi cả nước và có diễn biến phức tạp. Cùng với đó, có 6 địa phương xuất hiện dịch cúm gia cầm.
Yêu cầu này được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhấn mạnh trong phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (BCĐ), sáng 6/4, tại Hà Nội.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời việc chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2011. Theo đó, UBND xã sẽ tổ chức chi trả trực tiếp tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ 1 quý/1 lần.
Ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Ngày 5/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã đến khảo sát và lắng nghe ý kiến của các sinh viên, giảng viên tham gia chương trình giảng dạy tiên tiến ngành CNTT tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
Ngày 4/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2011 là 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với mức lương 730.000 hiện đang áp dụng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Trung ương yêu cầu tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu đại biểu, tuyệt đối an toàn theo quy định của pháp luật.