Trong nước
<< < 685 686 687 688 689
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra, có giải pháp quản lý giá viện phí phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2010.
Trong 10 năm tới, khoa học công nghệ phải là phương tiện đắc lực để có thể nâng cao năng suất lao động, đồng thời phải phát triển khoa học cơ bản, tạo nền tảng vững chắc phát triển khoa học công nghệ.
Người sử dụng lao động nếu không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì bị phạt từ 1-30 triệu đồng (quy định cũ là từ 100 nghìn đến 20 triệu đồng), xét theo mức độ vi phạm với từ 1-501 lao động trở lên, đồng thời phải truy nộp số tiền BHXH chưa đóng.
Tại Hội thảo cấp cao “Việt Nam hướng tới thập niên mới và giai đoạn xa hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 5 quan điểm phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trong đó phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững.
Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám của nhân dân ta cách đây 65 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Cách mạng nước ta, để lại nhiều bài học quý báu, không chỉ trong chỉ đạo đấu tranh giành chính quyền, mà còn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Việc phát triển cây cao su vùng Tây Bắc đã tác động mạnh mẽ đến tư duy kinh tế của cán bộ và người dân. Cần phải có những bước đi phù hợp để đảm bảo được hiệu quả bền vững của cây cao su.
Sử dụng chung các tài liệu về du lịch tiên tiến của quốc tế (đã được chuẩn hóa ở Việt Nam); xác định rõ chuẩn và trình độ của giáo viên; thực hiện cơ chế học sinh đánh giá giáo viên tại các trường đào tạo du lịch… là những gợi mở cho việc tiếp tục đổi mới trong đào tạo nhân lực ngành Du lịch.
Suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH, là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển của đất nước.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng: Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phù hợp với đường lối phát triển chung, mỗi tỉnh cần có định hướng phát triển lâu dài, đặt quyết tâm cao, tiếp tục vươn lên để sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển.