Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
1 2 3 4 5 >
Câu hỏi: (Đặng Thị Thúy Hằng, thuyhangsd11@gmail.com, 24/09/2018)
Xin chào cơ quan BHXH Gia Lai. Tôi đã tham gia BHXH đến hết tháng 3/2017 được 13 năm 6 tháng nhưng mới được chốt sổ BHXH hết tháng 7/2016, đến 01/4/2017 do đơn vị cũ chuyển trụ sở đi nơi khác sáp nhập vào Công ty mẹ nên tôi chấm dứt HĐLĐ. Tháng 5/2017 tôi đến tư vấn để tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện thì nhân viên tư vấn cho tôi phải thanh toán chế độ bảo hiểm thất nghiệp và chốt thì mới được mua tiếp. Do đơn vị cũ của tôi không thanh toán tiền BHXH cho cơ quan BHXH nên tôi chưa được chốt sổ và cũng không được thanh toán chế độ Bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó đến nay tôi nghĩ chưa chốt được sổ nên cũng chưa mua BHXH tự nguyện. Vậy tôi xin hỏi Quý cơ quan một số vấn đề như sau: - Tôi muốn thanh toán chế độ BHTN từ cơ quan cũ và các chế độ khác qua đến BHXH thì phải làm những thủ tục gì? (Vấn đề này do đơn vị sử dụng lao động không thanh toán cho Cơ quan BHXH nên người lao động bị ảnh hưởng). - Trong suốt thời gian từ 01/4/2017 đến nay đơn vị cũ không chốt sổ BHXH cho tôi vì vậy tôi có được các chế độ gì trong thời gian này không?. - Để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện tôi cần phải làm những thủ tục hành chính gì? Tôi trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!
Trả lời:
Về vấn đề ông hỏi, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
1. Về giải quyết hưởng chế độ BHTN
Theo quy định tại khoản 1, Điều 46, Luật Việc làm; khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 03);
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các quyết định: thôi việc, sa thải, kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ;
- Sổ BHXH.
Tuy nhiên, ông chấm dứt HĐLĐ với đơn vị SDLĐ kể từ ngày 01/4/2017 đến nay đã quá thời hạn 03 tháng nên không có cơ sở giải quyết chế độ BHTN theo quy định. Thời gian đóng BHTN chưa giải quyết được bảo lưu và tính vào thời gian tham gia BHTN lần tiếp theo để được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định.
2. Về việc xác nhận sổ BHXH và các chế độ có liên quan
Theo điểm 3.3, khoản 3, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể hoặc đơn vị không còn tồn tại, không còn hoạt động sản xuất - kinh doanh; đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.
Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến nay, bạn không tham gia BHXH, BHTN, BHYT, nên không được hưởng các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT.
3. Tham gia đóng BHXH tự nguyện
Trường hợp ông có nguyện vọng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, ông liên hệ với Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
(Phòng CĐBHXH, 25/09/2018)
Câu hỏi: (Phạm hiếu, hieupham.100387@gmail.com, 16/09/2018)
Xin chào cơ quan bảo hiểm tỉnh Gia Lai. Mong cơ quan xem xét và trả lời hộ tôi về vấn đề như sau: chồng tôi có tham gia đóng bảo hiểm tại công ty cienco 1 chi nhánh Gia lai từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 5 năm 2015. Khi nghỉ chồng tôi có hỏi sổ và thủ tục để chốt sổ nhưng được trả lời là công ty còn nợ bh nên ko chốt được. Sau dó chồng tôi đã về hà nội làm ở công ty khác và xin số bảo hiểm để tiếp tục đóng.theo tôi được biết công ty cienco 1 chi nhánh gia lai đã phá sản năm 2017 mà bây giờ hỏi thì vẫn ko thấy trả lời về sổ bh. Vậy xin quý công ty giờ để chốt được sổ bh trong đó để đưa về công ty ngoài này thì phải làm thế nào ạ?. ( họ chỉ gửi giấy ghi Thời gian tham gia bảo hiểm của chồng tôi là 4 năm 9 tháng.Đơn vị QA0013A đã thanh toán bh đến tháng 9 năm 2014 và tỷ lệ nợ là 47.73). Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Theo quy định tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: “Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH”. Vì vậy, ông (bà) liên hệ với cơ quan BHXH TP Pleiku nơi công ty Cienco 1 chi nhánh Gia Lai tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN trước đây để xác nhận sổ BHXH đến thời điểm công ty đã đóng BHXH (đến tháng 9/2014) như thông tin ông (bà) đã nêu trên.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 21/09/2018)
Câu hỏi: (Đinh Thị trang Nhung, nhungdtt@songda505.com.vn, 13/09/2018)
Đơn vị tôi có người lao động tham gia BHXH có số sổ 3896030584. Lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng 12/2017 của người lao động là 24 năm 4 tháng. Hiện nay đang mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Người lao động muốn biết nếu chấm dứt hợp đồng lao động và thanh toán BHXH 1 lần thì được thanh toán số tiền là bao nhiêu? Nếu không thanh toán 1 lần mà hưởng chế độ tử tuất thì mức trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng là bao nhiêu khi người lao động có 1 con sinh năm 2001, 1 con sinh năm 2008, mẹ đẻ sinh năm 1934? Vậy đề nghị cơ quan BHXH giải đáp giúp để đơn vị tư vấn cho người lao động rõ hơn. Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
1. Về chế độ bảo hiểm xã hội một lần
Mức hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tính theo số năm đóng BHXH. Cụ thể như sau:
- Thời gian đóng BHXH trước năm 2014: Mức hưởng tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi năm đóng BHXH.
Theo nội dung câu hỏi, thời gian đóng BHXH lũy kế đến tháng 12/2017 là 24 năm 04 tháng. Trong trường hợp tính đến 31/12/2013, thời gian đóng BHXH là 20 năm 04 tháng, thì mức hưởng BHXH một lần như sau:
+ 20 năm đóng BHXH, mức hưởng tính bằng: 20 năm x 1,5 tháng/năm = 30 tháng;
+ 04 tháng lẻ đóng BHXH, mức hưởng tính bằng ½ tháng (0,5 tháng);
- Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi: Mức hưởng tính bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi đóng BHXH. Thời gian đóng BHXH tính từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2017 là 04 năm, mức hưởng BHXH một lần như sau:
+ 04 năm đóng BHXH, mức hưởng tính bằng: 04 năm x 2 tháng/năm = 08 tháng.
Như vậy, nếu hưởng BHXH một lần, mức hưởng là: 30 tháng + 0,5 tháng + 08 tháng = 38,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH.
2. Về chế độ tử tuất
- Trường hợp người lao động từ trần, cả 03 thân nhân (02 con và mẹ đẻ) có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, mức hưởng như sau:
Ngoài mức hưởng trợ cấp tuất một lần như cách tính đối với trường hợp hưởng BHXH một lần đã nêu ở trên, thân nhân (hoặc người lo mai táng) còn được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người lao động từ trần. Hiện tại mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng, trợ cấp mai táng bằng: 1.390.000 x 10 = 13.900.000 đồng.
- Trường hợp thân nhân nêu trên hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, mức hưởng như sau:
+ Trợ cấp tuất hàng tháng:
Đối với thân nhân là con, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đến khi đủ 18 tuổi. Mẹ đẻ, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đến khi từ trần.
Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. Hiện tại mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng; mức hưởng bằng 695.000 đồng/tháng/người.
+ Trợ cấp mai táng
Thân nhân (hoặc người lo mai táng) được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người lao động từ trần (hiện tại trợ cấp mai táng là 13.900.000 đồng).
(Phòng CĐBHXH, 18/09/2018)
Câu hỏi: (Thúy Nga, pthuynga1907@gmail.com, 10/09/2018)
Xin chào cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai, trường hợp của em như sau: sổ bảo hiểm của em chốt được 1 năm 9 tháng, và hiện tại em thôi việc đã hơn 1 năm, em muốn rút bhxh một lần thì có được không ạ.
Trả lời:
Trường hợp của bạn đã thôi việc hơn một năm, bạn muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần, bạn lập hồ sơ và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được giải quyết. Hồ sơ gồm: Sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Đơn theo mẫu số 14-HSB (do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp miễn phí).
(Phòng CĐBHXH, 12/09/2018)
Câu hỏi: (Bùi Phạm anh Triết, anhtrietgl@gmail.com, 07/09/2018)
Người lao động được nghỉ theo chế độ Nghị định 108 sau ngày 1/1/2018, có thời gian công tác chưa đủ 30 năm đối với nữ. Như vậy trường hợp này có bị trừ tỉ lệ % do chưa đủ 30 đóng BHXH hay không. Cảm ơn
Trả lời:
Luật Bảo hiểm xã hội không quy định trừ tỷ lệ % do thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa đủ để đạt tỷ lệ mức hưởng lương hưu tối đa 75%. Tỷ lệ % mức hưởng lương hưu được tính trên cơ sở số năm đóng BHXH. Đối với lao động nữ, nghỉ việc hưởng lương hưu kể từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ % mức hưởng lương hưu được tính như sau: Cứ 15 đóng BHXH được tính bằng 45%, sau đó, cứ đóng BHXH thêm 01 năm, được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
Việc trừ tỷ lệ % mức hưởng lương hưu chỉ áp dụng đối với người nghỉ hưu trước tuổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2%. Tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi được trừ vào tổng tỷ lệ % mức hưởng lương hưu tính được theo số năm đóng BHXH của người lao động.
Đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, khi đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho nghỉ hưu trước tuổi thì không bị trừ tỷ lệ % mức hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.
(Phòng CĐBHXH, 12/09/2018)