Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 1 2 3 4 5 >
Câu hỏi: (Nguyễn Hưng, hungdong.2012@gmail.com, 26/07/2017)
Tôi được biết người nghỉ hưu từ năm 2001 trở lại đây khi được tăng lương ví dụ như tăng 7,44% từ tháng 7/ 2017 thì cách tính như sau : Tổng lương tháng 7/2017 = Lương tháng 6/2017 + ( Lương tháng 6/2017 X 7,44% ). Còn người nghỉ hưu từ 1993 về trước thì cách tính lại khác : Tổng lương tháng 7/2017 = Lương tháng 6/2017 + (Lương tháng 6/2017 - 108.000 đồng) X 7,44%. Tại sao lại có 2 cách tính khác nhau, đề nghị BHXH giải thích .
Trả lời:
Điều 2 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, quy định: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, tăng thêm 7.44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.
Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa nhận được Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 76/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 76 nêu trên, không có quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo 02 cách như ông (bà) phản ánh. Không có quy định điều chỉnh riêng đối với người nghỉ hưu từ năm 1993 trở về trước. Tất cả những người đang hưởng lương hưu tại thời điểm tháng 7/2017 đều được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức lương hưu của tháng 6/2017. Đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 01/01/2007 mà trong lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có bao gồm phụ cấp khu vực thì khi điều chỉnh lương lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không bao gồm phụ cấp khu vực đang hưởng. Phụ cấp khu vực hiện hưởng không được điều chỉnh theo mức lương cơ sở cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.
(Phòng CĐBHXH, 26/07/2017)
Câu hỏi: (nguyễn thị xuân, xuannguyen@gmail.com, 24/07/2017)
tôi đóng bhxh được 8 năm. Tôi đã nghỉ việc hơn 1 năm nay. Vậy tôi có dc hưởng chế độ thai sản không? HIện nay chồng tôi có đóng BHXH. Nếu tôi không tham gia BHXH thì cần những thủ tục gi để dc hưởng chế độ thai sản?
Trả lời:
Theo quy định, lao động nữ đã đóng BHXH đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản sinh. Trường hợp của bà đã nghỉ việc hơn một năm thì không đủ điều kiện hưởng thai sản.
Trường hợp chồng của bà đang đóng BHXH, khi bà sinh con thì chồng của bà được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng tháng sinh con. Thủ tục thanh toán là giấy chứng sinh hoặc khai sinh của con có thể hiện số chứng minh nhân dân của bà./.
(Phòng CĐBHXH, 26/07/2017)
Câu hỏi: (hưng, nguyenhung7526@gmail.com, 18/07/2017)
Chào anh/ chị Tôi làm ở sài gòn. Công ty đóng bảo hiểm đầy đủ. Nhưng thời gian vừa rồi tôi nghỉ thai sản. Sau đó vì con nhỏ, tôi xin nghỉ làm và chuyển về pleiku nuôi con Công ty tôi báo giảm lao động và chốt sổ. vậy cho tôi hỏi : tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh gia lại được không ? Và thủ tục như thế nào ? Cảm ơn anh/ chị
Trả lời:
Về vấn đề bà hỏi, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Người lao động đang đóng BHTN mà chấm dứt HĐLĐ được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau: Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ không xác định thời hạn và xác địh thời hạn hoặc đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi chấm dứt HĐLĐ; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể tử ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.
Về tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ được xác định như sau: Người lao động đang đóng BHTN là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ đã đóng BHTN và được tổ chức BHXH xác nhận. Tháng liền kề bào gồm cả thời gian sau:
- Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH.
- Người lao động có tháng liên kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ mà tạm hoãn thực hiện HĐLĐ đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.
Trường hợp của bà sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con, vì con còn nhỏ bà tiếp tục xin nghỉ, sau đó đơn vị báo giảm không tham gia đóng BHXH. Do vậy, thời gian đóng BHTN của bà không liên tục nên không thuộc đối tượng giải quyết hưởng TCTN.
(Phòng CĐBHXH, 19/07/2017)
Câu hỏi: (Lê Thị Hoan, trinhtuan081@gmail.com, 14/07/2017)
Tôi bắt đầu làm việc tại 1 cty tư nhân, sau thời gian thử việc, công ty đóng bảo hiểm cho tôi bắt đầu từ t6/2017. Hiện tại tôi đang có bầu và dự sinh vào đầu t1/2018, cho tôi hỏi vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Xin cảm ơn
Trả lời:
Trường hợp của bà bắt đầu đóng BHXH từ tháng 6/2017 và đóng đến tháng 12/2017 (07 tháng), dự tính sinh con vào đầu tháng 01/2018 thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định của Luật BHXH hiện hành.
(Phòng CĐBHXH, 17/07/2017)
Câu hỏi: (Nguyễn Huy Phan, huyphanccl@gmail.com, 13/07/2017)
Tôi là giáo viên hệ số lương 4,890, từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012 hưởng vượt khung 5%,từ tháng 10/2012 đến tháng 9/2013 hưởng vượt khung 6%, từ tháng 5/2012 đên tháng 4/2013 hưởng phụ cấp thâm niên nghề 30%. Khi tính phụ cấp thâm niên nghề trong bình quân tiền lương để làm căn cứ tính lương hưu,từ tháng 10/2012 mức lương cơ sở để tính 30% từ tháng 10/2012 tính như sau có đúng không: 4,89.121000+(4,89.121000+ 4,89.121000.5%).6%=6585510đồng
Trả lời:
Về vấn đề ông hỏi, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Về mức tiền lương bình quân tính hưởng lương hưu hàng tháng, cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai đã tính cụ thể về mức lương cơ bản, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề của 05 năm cuối trước khi ông nghỉ việc trong hồ sơ hưu trí.
Đề nghị ông xem lại mức lương hưu hàng tháng đã được tính toán đầy đủ tại khoản 2 Mục II của Bản quá trình đóng BHXH./.
(Phòng CĐBHXH, 20/07/2017)