Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 2 3 4 5 6 >
Câu hỏi: (Nguyễn Phương Mai, nguyenphuongmai1986pleiku@gmail.com, 05/06/2019)
Tôi tham gia BHYT hộ gia đình đăng ký KCB ban đầu ở trạm y tế. 1 tháng nữa thì sinh nhưng việc sinh ngày nào thì ko biết được ? Vậy cho tôi khỏi khi tôi đau bụng sinh tôi đi thẳng bệnh viện tỉnh luôn là có đúng tuyến hay không ?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4, Điều 11, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định Trường hợp bệnh nhân vào viện cấp cứu hay không cấp cứu là do Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.
Trường hợp của bà: nếu xác định là cấp cứu thì được hưởng 80% trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT. Không cấp cứu hưởng 60% trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT tại Bệnh viện tỉnh.
(Phòng GĐBHYT, 05/06/2019)
Câu hỏi: (lê thành công, congakgl@gmail.com, 05/06/2019)
Tôi có BHXH, tôi đang điều trị ngoại trú tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện An Khê. Vậy tôi có được hưởng chế độ bhxh hay không, cần xin giấy tờ gì ở bv, vì ngoại trú thì họ không cho giấy ra viện
Trả lời:
Về vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Trường hợp điều trị ngoại trú thì cơ sở y tế nơi bạn điều trị sẽ cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu Phụ lục 7) để làm cơ sở thanh toán chế độ ốm đau theo quy định.
(Phòng CĐBHXH, 05/06/2019)
Câu hỏi: (Phạm Khắc Toan, phamtoan1957@gmail.com, 05/06/2019)
Trước đây tôi có đi bộ đội và làm nghĩa vụ quốc tế tại Cam Pu Chia và bị thương, được xếp hạng là thương binh hạng 2/4, sau đó chuyển ngành cho đến lúc nghỉ hưu, và được cấp thẻ BHYt có mã thẻ là HT2, không được hưởng mã thẻ của người có công, xin hỏi mã thẻ BHYT của tôi như thế đúng hay sai?
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Luật BHYT quy định: “mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT". Tại Khoản 2, Điều 13 Luật BHYT quy định"Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT". Do vậy, ông là đối tượng hưởng lương hưu, thuộc nhóm do tổ chức BHXH đóng, đứng trước đối tượng Người có công thuộc nhóm ngân sách Nhà nước đóng và được cấp thẻ theo mã HT2 là đúng quy định.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 05/06/2019)
Câu hỏi: (Đỗ minh vũ, vugmali@gmail.com, 05/06/2019)
Đến tháng 12-2019, bố tôi đến tuổi về hưu (60 tuổi) nhưng mới đóng BHXH được hơn 12 năm. Vậy bố tôi có thể tự đóng BHXH tự nguyện (theo phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu) để được nhận lương hưu không? Mức đóng được tính như thế nào?
Trả lời:
Về nội dung bạn hỏi xin được trả lời như sau:
Theo qui định tại Điều 2, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo hiểm xã hội. Trường hợp bố bạn đến tháng 12/2019 đủ 60 tuổi nhưng mới đóng BHXH được 12 năm, để được nhận lương hưu thì bố của bạn đóng 01 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu theo qui định. Đóng tháng này, thì tháng sau sẽ được hưởng lương hưu và còn được cấp thẻ BHYT có quyền lợi được quỹ BHYT chi trả 95% trong phạm vi quyền hạn.
(Phòng Quản lý thu, 05/06/2019)
Câu hỏi: (Phạm Khắc Viễn, caonguyenphoinui79@yahoo.com.vn, 05/06/2019)
Bố Tôi đi nghĩa vụ bộ đội từ năm 1984 đến năm 1989, sau đó xuất ngũ trở về địa phương sinh sống. Đến năm 1992, gia đình tôi đi kinh tế ở và lập nghiệp ở Gia lai từ đó đến nay. Bố tôi vào làm việc tại Công ty cà phê tỉnh từ tháng 01/1994 đến tháng 12/2012, vì lý do sức khỏe nên bố tôi xin nghỉ việc và được công ty trả sổ BHXH với thời gian công tác từ tháng 01/1994 đến tháng 12/2012 là 19 năm. Bố tôi sinh năm 1959, theo tìm hiểu thì bố tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng lại chưa đủ năm công tác đóng BHXH. Vậy cho tôi hỏi là thời gian đi bộ đội của bố tôi (từ năm 1984 đến 1989) có được cộng nối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để hưởng chế độ hưu hay không? Xin cảm ơn.
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi. BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 23, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định: “…Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:
a) Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước;
b) Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;
c) Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982
d) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;
đ) Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;
e) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;
g) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Trường hợp của Ông nếu thuộc đối tượng nêu trên thì đề nghị Ông cung cấp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1.6, Phụ lục 01, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hồ sơ bao gồm:
- Quyết định: phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc;
- Giấy xác nhận chưa hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 2/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/05/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hoặc Quyết định thu hồi các Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.” (nếu có)
(Phòng Cấp sổ thẻ, 05/06/2019)