Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 2 3 4 5 6 >
Câu hỏi: (namnguyen, nguyennama@gmail.com, 10/04/2018)
Em có người bạn là sinh viên. Bạn bị tai nạn giao thông (TNGT) phải vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng chưa xác định được là có lỗi hay không thì có được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) không?
Trả lời:
Theo quy định Luật số 46/2014/QH13 bãi bỏ khoản 10 và khoản 12 Điều 23 của Luật số 25/2008/QH12 các trường hợp vi phạm pháp luật vẫn được quỹ BHYT chi trả. Vậy trường hợp của bạn nếu trình đầy đủ thủ tục khi vào viện sẽ được hưởng đầy đủ trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.
(Phòng Giám định BHYT, 10/04/2018)
Câu hỏi: (chinhtran, hieuhab@gmail.com, 10/04/2018)
Công ty tôi đang gặp khó khăn về sản xuất do thay đổi cơ cấu nên đã phải tạm dừng hoạt động 02 tháng. Hiện nay, giám đốc công ty tôi muốn tạm dừng đóng bảo hiểm vào các quỹ dài hạn là hưu trí, tử tuất có được không? Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất gồm những gì? Nếu được tôi cần làm thủ tục gì?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 88 của Luật BHXH 2014 các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; đơn vị gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. Đối chiếu với quy định đơn vị đang gặp khó khăn về sản xuất do thay đổi cơ cấu, bạn đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về BHXH để được hướng dẫn.
(Phòng Quản lý thu, 10/04/2018)
Câu hỏi: (thuongtranthi, thuongtranthi@gmail.com, 10/04/2018)
Cho tôi hỏi thời gian nghỉ hè của giáo viên có được tính là thời gian tham gia BHXH hay không? Tôi xin cảm ơn.
Trả lời:
Trường hợp giáo viên nghỉ hè nếu hưởng lương, có tham gia BHXH thì được tính thời gian tham gia BHXH, trường hợp giáo viên HĐLĐ, 3 tháng nghỉ không lương thì không tham gia BHXH.
(Phòng Chế độ BHXH, 10/04/2018)
Câu hỏi: (Huyền Anh, huyenanhadok23@gmail.com, 10/04/2018)
Tôi làm nhân viên cho đại lý thu bhxh, bhyt cho xã AĐơk, huyện Đăk Đoa. Xin hỏi trường hợp nào thì Đại lý thu bị chấm dứt hợp đồng đại lý thu?
Trả lời:
Cám ơn bạn đã quan tâm đến hoạt động Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ, nội dung bạn hỏi BHXH trả lời như sau:
Theo Khoản 1, Điều 11, Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của BHXH Việt Nam về ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các Đại lý thu bị chấm dứt Hợp đồng khi xảy ra các trường hợp sau:
1.1. Hợp đồng hết hạn nhưng không tiếp tục ký.
1.2. Một trong hai bên đề nghị chấm dứt hợp đồng và có trách nhiệm thông báo cho bên kia trước 30 ngày.
1.3. Đại lý thu không hoàn thành Chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng trong thời gian 02 năm liên tiếp.
1.4. Đại lý thu vi phạm hợp đồng khi có một trong các hành vi sau:
a) Giả mạo hồ sơ, chứng từ tham gia BHXH, BHYT;
b) Sử dụng biên lai thu tiền không đúng quy định;
c) Không nộp tiền hoặc nộp không đủ số tiền đã thu;
d) Nộp tiền không đúng thời gian theo quy định;
đ) Có hành vi gian lận để lạm dụng quỹ BHXH, BHYT;
e) Không trả sổ BHXH, thẻ BHYT của người tham gia;
g) Lợi dụng danh nghĩa Đại lý thu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền sai lệch chính sách BHXH, BHYT;
h) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(Phòng Khai thác và thu nợ, 10/04/2018)
Câu hỏi: (Nguyễn Phong, Nguyenphongchuse@gmail.com, 10/04/2018)
Tôi tham gia công tác được 15 năm 01 tháng thực tế, quy đổi được 16 năm 06 tháng, hưởng trợ cấp từ tháng 11/1993, bị bảo hiểm cắt chế độ mất sức lao động từ tháng 02/2002. Tôi sinh ngày 25/4/1958, nay tôi có được hưởng chế độ gì của nhà nước không. Nếu được hưởng thì làm thủ tục như thé nào? Cảm ơn.
Trả lời:
Trường hợp của ông, sinh ngày 25/4/1958, có 15 năm 01 tháng công tác thực tế, đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động từ tháng 02/2002. Ông thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm hưởng trợ cấp tính từ ngày 01/5/2018. Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (theo mẫu quy định và được cơ quan BHXH cấp miễn phí).
- Hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động (bản gốc).
Trường hợp ông không còn hồ sơ trợ cấp mất sức lao động thì ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi ông nhận trợ cấp mất sức lao động trước khi thôi hưởng để được cung cấp và hướng dẫn lập thủ tục hưởng trợ cấp./.
(Phòng Chế độ BHXH, 10/04/2018)