Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 2 3 4 5 6 >
Câu hỏi: (nguyễn thị xuân, xuannguyen@gmail.com, 21/06/2017)
tôi đóng bhxh được 8 năm. Tôi đã nghỉ việc hơn 1 năm nay. Vậy tôi có dc hưởng chế độ thai sản không? HIện nay chồng tôi có đóng BHXH. Nếu tôi không tham gia BHXH thì cần những thủ tục gi để dc hưởng chế độ thai sản?
Trả lời:
Trường hợp của bà đã nghỉ việc hơn một năm nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.
Trường hợp chồng của bà có đóng BHXH và tại thời điểm bà sinh con, chồng của bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì hồ sơ gồm: Giấy chứng sinh hoặc trích lục giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh. Trường hợp các giấy tờ này không thể hiện số chứng minh nhân dân của người mẹ sinh con thì cung cấp số chứng minh nhân dân và nộp cùng hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động nơi người chồng đang làm việc có đóng BHXH để đơn vị sử dụng lao động lập thủ tục hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết và chi trả chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.
(Phòng CĐBHXH, 27/06/2017)
Câu hỏi: (Phú Thị Dùng, phuthidung63@gmail.com, 15/06/2017)
Theo quy định tại điểm a, Khoản 7, Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội) hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước: Thời gian công nhân, viên chức được cơ quan, xí nghiệp cử đi học các lớp nghiệp vụ, chính trị, văn hóa, đi học các trường chuyên nghiệp sơ cấp, trung học, đại học trong nước hay nước ngoài đều được tính là thời gian công tác liên tục (nếu vẫn liên tục công tác). Nếu công nhân, viên chức tự ý xin thôi việc để đi học (không được cơ quan cử đi) thì thời gian đi học không được tính là thời gian công tác, còn THỜI GIAN TRƯỚC ĐÓ ĐƯỢC TÍNH LÀ THỜI GIAN CÔNG TÁC NÓI CHUNG Trường hợp của tôi,trước khi làm giáo viên từ 9/1992, tôi làm công nhân Xí nghiệp Chè Biển Hồ từ 30/10/1984 đến 30/9/1990, là 6 năm công tác. Vậy số tiền tôi đóng bảo hiểm thời gian này thì sẽ được giải quyết thế nào?. Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”. Vậy thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của tôi có được tính là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội không? Xin cảm ơn.
Trả lời:
Tiếp theo câu trả lời ngày 15/6/2017 (trả lời câu hỏi của bà Phú Thị Dùng), BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc quy định: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 mà được tính là thời gian công tác liên tục nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, BHXH một lần thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH.
Theo quy định trên, thời gian công tác nói chung không được tính là thời gian đã đóng BHXH.
Tại buổi giao lưu trực tuyến do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 13/6/2017, trường hợp của bà đã được BHXH Việt Nam trả lời tại câu hỏi số 83. Bà có thể truy cập vào website này để tham khảo (Trang chủ/hoạt động ngành/”Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT” ngày 13/6/2017).
(Phòng CĐBHXH, 27/06/2017)
Câu hỏi: (Trần Nguyên Trí, tritran735@gmail.com, 15/06/2017)
Tôi có sổ bảo hiểm xã hội đã đóng và chốt sổ thành phố Pleiku, Gia Lai bị làm mất sổ nay tôi muốn làm lại sổ bảo hiểm cần thủ tục gì ?, xin chân thành cảm ơn! * Ghi chú: cty đóng sổ bảo hiểm cho tôi trước đây là cty Vneco 7 địa chỉ trước đây là Phường Trà Bá, Tp Pleiku nay đã chuyển trụ sở về Đà Nẵng
Trả lời:
Vấn đề của ông (bà) hỏi Bảo hiểm xã hội Gia Lai trả lời như sau:
Căn cứ vào Điểm 1.1, Khoản 1 Điều 33 (Người tham gia ) Quy định Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì ông (bà) nộp hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH tại Đà Nẵng. Nếu ông (bà) đang tham gia tiếp BHXH tại Đà Nẵng nơi đơn vị ông (bà) đang tham gia đóng BHXH. Hoặc nộp hồ sơ cho đơn vị nơi ông (bà) đang làm việc. Nếu ông (bà) đã chốt sổ nghỉ việc từ Gia Lai mà không tham gia đóng BHXH tiếp nữa thì nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH tại BHXH tỉnh Gia Lai. Để cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH cho ông (bà) đúng quy định.
1. Thủ tục hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất:
1.1 Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT (theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH), mẫu TK1-TS trong đó ông (bà) ghi rõ nội dung ở tiêu chí số [13]: Đề nghị cấp lại sổ BHXH, số sổ BHXH:….thời gian từ tháng/ năm đến tháng/năm tại đơn vị….do BHXH tỉnh …quản lý thu và cấp sổ.
Trên cơ sở hồ sơ của ông (bà) nộp, cơ quan BHXH có trách nhiệm thụ lý và giải quyết cấp lại sổ BHXH cho ông (bà).
1.2.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2. Thời gian cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
(Phòng CST, 27/06/2017)
Câu hỏi: (Ho ngoc huyen, chocopie3004@yahoo.com.vn, 08/06/2017)
Lao động nữ sau khi nghỉ thai sản được 5 tháng thì vì nhu cầu công việc nên đi làm trước hạn, nhưng lại muốn xin nghỉ thêm mấy ngày theo chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sưc khoẻ sau thai sản có được không? Và được hưởng chế độ chính sách như thế nào trong tháng đi làm trước hạn mà xin nghỉ dưỡng sức sau thai sản đó
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 157 Bộ luật lao động năm 2012, lao động nữ trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.
Luật bảo hiểm xã hội quy định lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản và trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần).
Căn cứ quy định trên, trường hợp của bà đủ điều kiện để đi làm việc trước thời gian nghỉ thai sản 01 tháng, nên không được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định.
(Phòng CĐBHXH, 15/06/2017)
Câu hỏi: (Phú Thị Dùng, phuthidung63@gmail.com, 07/06/2017)
Tôi được tuyển dụng vào làm công nhân ở Xí nghiệp CNN Chè Biển Hồ ,Gia Lai Từ 30/10/1984.Sau đó tôi đi học Sư Phạm, Tôi được tuyển dụng vào ngành giáo duc Từ tháng 9/1992 đến nay 6/2017. Tôi tham gia đóng bảo hiểm theo lương hang tháng.Vậy tôi có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm ở Xí Nghiệp Chè với thời gian đóng bảo hiểm ở ngành Giáo duc theo điều 78 của luật BHXH không?
Trả lời:
Theo quy định tại điểm a, Khoản 7, Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động – Thươnng binh & Xã hội) hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước: Thời gian công nhân, viên chức được cơ quan, xí nghiệp cử đi học các lớp nghiệp vụ, chính trị, văn hóa, đi học các trường chuyên nghiệp sơ cấp, trung học, đại học trong nước hay nước ngoài đều được tính là thời gian công tác liên tục (nếu vẫn liên tục công tác). Nếu công nhân, viên chức tự ý xin thôi việc để đi học (không được cơ quan cử đi) thì thời gian đi học không được tính là thời gian công tác, còn thời gian trước đó được tính là thời gian công tác nói chung.
Trường hợp của bà, làm công nhân Xí nghiệp Chè Biển Hồ từ 30/10/1984, sau đó đi học sư phạm và được tuyển dụng vào ngành giáo dục từ tháng 9/1992. Căn cứ quy định trên, thời gian công tác ở Xí nghiệp Chè Biển Hồ không được tính là thời gian công tác để tính hưởng BHXH.
(Phòng CĐBHXH, 15/06/2017)