Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 2 3 4 5 6 >
Câu hỏi: (hường, baialy1972@gmail.com, 05/07/2018)
Có trường hợp giáo viên đóng BHXH từ năm 2013, mỗi năm chỉ đóng 9 tháng được hợp đồng và đóng đến ngày bị cắt hợp đồng ( hết tháng 1/2018). Giáo viên này có thai và sinh con trong tháng 6/2018, do không đóng tiếp từ tháng 1 đến tháng 6/2018 nên không được hưởng thai sản. Điều này có đúng với quy định của luật BHXH không
Trả lời:
Theo quy định của Luật BHXH, điều kiện để lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản là phải đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Trường hợp lao động nữ đã đóng BHXH đến tháng 12/2017 là 09 tháng (nghỉ việc từ tháng 01/2018), sinh con trong tháng 6/2018, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018. Trong thời gian này, người lao động có đủ 06 tháng đóng BHXH trở lên thì được hưởng chế độ thai sản.
Người lao động trực tiếp liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn và làm thủ tục đề nghị giải quyết theo quy định.
(Phòng CĐBHXH, 11/07/2018)
Câu hỏi: (Nguyễn văn nhất, nhatnguyenphuc@gmail.com, 05/07/2018)
Công chức cấp xã thôi việc theo nguyện vọng thì được hưởng chế những chế độ gì, như thế nào, thủ tục giải quyết ra sao.
Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định chế độ thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, theo đó, Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:
1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.
2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.
Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).
Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng. Công chức có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý công chức để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn.
Ngoài chế độ thôi việc theo quy định trên, công chức đóng BHXH thì được hưởng chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH. Hồ sơ và chế độ BHXH xin mời bạn liên hệ với cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú để được tư vấn cụ thể.
(Phòng CĐBHXH, 11/07/2018)
Câu hỏi: (Thuý Diễm, suongroiphonui@gmail.com, 04/07/2018)
Anh/chị cho e hỏi e làm công ty đuợc 3 năm 4 tháng, ngày 15/5 là ngày cuối e nghỉ việc theo thủ tục đầy đủ của công ty, trên sổ bảo hiểm có chốt của tháng này là nghỉ việc không lương, như vậy cho e hỏi e có được lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không ạ? Vì e có đến Trung tâm bh nhưng họ thông báo như vậy không hợp lệ ạ. Em cảm ơn.
Trả lời:
Trường hợp của bạn là nghỉ việc không hưởng lương. Bạn chưa chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty của bạn, nên sổ BHXH ghi như vậy là đúng. Chưa chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nên không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với Công ty, Công ty thực hiện báo giảm lao động với cơ quan BHXH nơi Công ty đăng ký tham gia, cơ quan BHXH thực hiện chốt sổ BHXH cho bạn theo quy định. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bạn đăng ký và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh nơi bạn đang cư trú để được xem xét giải quyết.
(Phòng CĐBHXH, 11/07/2018)
Câu hỏi: (trương thị bé, truongbek20bmn@gmail.com, 23/06/2018)
E tháng 9 sinh e bé thì e cầm làm những thủ tục gì để hưởng chế độ thai sản ah. Trước e đi dạy hợp đồng nhưng đến tháng 5/2018, e hết hợp đồng. Vậy e nộp thủ tục nhận trợ cấp thai sản ở đâu ah.
Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Trường hợp của bạn không nói rõ thời gian bắt đầu tham gia đóng BHXH. Tại Điều 28 của Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản lao động nữ sinh con thì phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con. Đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con nộp hồ sơ cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi cư trú. Thành phần hồ sơ gồm có:
- Sổ BHXH;
- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
- Ngoài hồ sơ nêu trên, có thêm:
+ Trường hợp con chết: giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
+ Trường hợp mẹ chết: giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động./.
(Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, 26/06/2018)
Câu hỏi: (Trần Lộc, Rubikxdk34@gmail.com, 23/06/2018)
chào anh/ chị: tôi muốn hỏi về cách tỉnh khoản trợ cấp tử tuất 1 lần cho người vừa mất! câu 1: tiền trợ cấp được tính theo mức đóng bảo hiểm trung bình của tất cả các thàng làm việc hay tính theo mức lương trung bình của tất cả các tháng làm việc? câu 2: theo tôi được biết thì đóng báo hiểm được 32 tháng thì được làm tròn lên 3 năm đúng ko ạ?
Trả lời:
Câu 1: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đóng BHXH. Cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật BHXH năm 2014, cụ thể:
1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH như sau:
- Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi dừng đóng BHXH;
- Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối;
- Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối;
- Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 3112/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối;
- Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối;
- Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối;
- Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.
2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.
3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Anh (chị) có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được tư vấn cụ thể hơn.
Câu 2: Tính hưởng chế độ tuất một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ như sau:
- Từ 01 tháng đến 06 tháng tính là ½ (nửa) năm;
- Từ 07 tháng đến 11 tháng tính là 1 (một) năm.
(Phòng CĐBHXH, 26/06/2018)