Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 3 4 5 6 7 >
Câu hỏi: (Ksor Tiên, ksortien.gl@gmail.com, 10/10/2018)
Cho tôi hỏi những thẻ có ghi mã nơi đối tượng sinh sống (như k1, k2..) thì khi đi khám chữa bệnh thì được hưởng quyền lợi như thế nào? và những đối tuợng nào được cấp thẻ với các mã có ký tự như trên. Xin cảm ơn.
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi cơ quan BHXH trả lời như sau:
Căn cứ điều 4 QĐ số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc BHXHVN về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Quy định : “Những thẻ BHYT có mà nơi đối tượng sinh sống ( ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB).
Những đối tuợng được cấp thẻ BHYT với các mã có ký tự K1, K2, K3:
1. Ký hiệu K1: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.
2. Ký hiệu K2: Là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
3. Ký hiệu K3: Là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 10/10/2018)
Câu hỏi: (Lê Thu hạnh, lethuhanh.gl@gmail.com, 10/10/2018)
Gia đình tôi hiện đang sinh sống tại Xã Yok, huyện Ia Gra, Gia Lai. Tháng 6/ 2018 tôi có sinh em bé và được Nhà nước cấp thẻ BHYT với nơi khám bệnh là Trạm y tế xã Ia Yok. Nay tôi muốn đối nơi khám bệnh cho con tôi về bệnh viện Nhi Gia Lai có được không ạ? Và đến đâu để được đổi? xin cảm ơn
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi cơ quan BHXH trả lời như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT thì trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ trạm y tế xã đến cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Trường hợp của Bạn, được đăng ký Khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho Bé tại Bệnh viện Nhi Gia Lai theo quy định.
Đề nghị bạn đến cơ quan BHXH huyện Ia Grai để được hướng dẫn cấp đổi thẻ do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con bạn (thời gian quy định đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu vào các tháng đầu tiên của quý (tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 trong năm).
(Phòng Cấp sổ thẻ, 10/10/2018)
Câu hỏi: (Nguyễn Ngọc kiên, Nguyenngockien.cagl@gmail.com, 10/10/2018)
Tôi là cán bộ hưu trí, đồng thời là con liệt sĩ. Vậy, tôi có được đổi thẻ BHYT của cán bộ hưu sang đối tượng con liệt sĩ không? Nếu được thì thủ tục cấp đổi thế nào?
Trả lời:
Căn cứ Điều 13 Luật BHYT, “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên theo thứ tự tại Điều 12”.
Điều 16 Luật BHYT quy định: “Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT”. Theo Điều 22 của Luật này, “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”. Con liệt sĩ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh.
Đối chiếu các quy định trên, trường hợp Ông (bà) đồng thời là đối tượng hưu trí, vừa là đối tượng con liệt sĩ thì vẫn phải tham gia BHYT ở đối tượng hưu trí (mã thẻ HT) và ông (bà) cung cấp được hồ sơ chứng minh là con liệt sĩ thì được đổi thẻ BHYT lên quyền lợi cao hơn (mã HT2). Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH đang chi trả lương hưu để cấp lại thẻ BHYT gồm:
- Giấy tờ chứng minh là con liệt sĩ.
- 01Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS, ban hành kèm theo Quyết định số 595 ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam)
(Phòng Cấp sổ thẻ, 10/10/2018)
Câu hỏi: (Lê Văn Đức Tuấn, levanductuan.gl@gmail.com, 10/10/2018)
Sổ BHXH của tôi do BHXH thành phố Pleiku cấp, công ty và BHXH thành phố đã giao sổ BHXH cho tôi quản lý vào giữa năm 2017. Hiện giờ tôi nghỉ việc ở công ty và đã được chốt sổ, nhưng tôi lại làm thất lạc sổ BHXH. Xin hỏi tôi có được cấp lại sổ BHXH mới để xin việc ở một công ty khác ở tại Pleiku không?
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi cơ quan BHXH trả lời như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, thì trường hợp của Ông (bà) được cấp lại sổ BHXH do mất theo quy định.
Hồ sơ gồm:
01Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Đề nghị Ông (bà) nộp hồ sơ về cơ quan BHXH Thành phố Pleiku để được xem xét giải quyết./.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 10/10/2018)
Câu hỏi: (Nguyễn Tiến trung, Trungtiennguyen@gmail.com, 10/10/2018)
Công ty tôi đang gặp khó khăn về sản xuất do thay đổi cơ cấu nên đã phải tạm dừng hoạt động 02 tháng. Hiện nay, giám đốc công ty tôi muốn tạm dừng đóng bảo hiểm vào các quỹ dài hạn là hưu trí, tử tuất có được không? Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất gồm những gì? Nếu được tôi cần làm thủ tục gì?
Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi, cơ quan BHXH trả lời như sau: Căn cứ Khoản 2, Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động muốn tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí và tử tuất phải thuộc một trong các trường hợp và đáp ứng điều kiện sau:
- Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất:
+ Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
+ Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.
- Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất:
+ Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;
+ Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).
Thủ tục tạm dừng bao gồm văn bản đề nghị và các giấy tờ chứng minh doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp nêu trên (nếu có)
(Phòng Quản lý thu, 10/10/2018)