Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 3 4 5 6 7 >
Câu hỏi: (Trần Thị Thu Hồng, thuhongcomexim@gmail.com, 05/06/2019)
Công ty tôi đăng ký đóng BHXH cho 4 nhân viên hợp đồng kể từ ngày 01/05/2019. Tuy nhiên khi nhận thẻ BHYT,thì thời điểm đóng đủ 5 năm liên tục của mỗi người lại khác nhau, ví dụ như có người thì ghi “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ 01/5/2024” nhưng có người là lại ghi là 01/01/2015. Mong giải đáp của quý cơ quan./.
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi. BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Hiện nay, ngành BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, mỗi cá nhân có một mã số duy nhất và được quản lý bởi một hệ thống dữ liệu tập trung về quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN của từng người tham gia trên toàn quốc. Vì vậy, với trường hợp bạn hỏi, mặc dù công ty của bạn có kê khai 04 nhân viên tham gia BHYT từ ngày 01/5/2019. Tuy nhiên, đối với trường hợp đã có quá trình tham gia BHYT trước 01/5/2019 (không bị gián đoạn quá 3 tháng) thì vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục nên dẫn đến thời điểm tính đủ năm năm tham gia BHYT liên tục của các thẻ có sự khác nhau.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 05/06/2019)
Câu hỏi: (Đào Thị Cẩm Linh, daocamlinhgiacomex@gmail.com, 05/06/2019)
Tôi tên là Đào Thị Cẩm Linh, số sổ BHXH 6410004927, tôi có làm việc tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai từ tháng 08/2010 đến hết tháng 03/2019 và đã được cơ quan BXHH chốt sổ. Nhưng khi nhận lại sổ thì trên nội dung tờ rời sổ thì chỉ được chốt đến hết tháng 02/2019 với thời gian tham gia đóng vào quỹ HT, TT đến tháng 02/2019 là 8 năm 7 tháng, và tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là 8 năm 8 tháng. Vậy cho tôi hỏi là sổ của tôi được chốt như thế có đúng không? Xin cảm ơn.
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Căn cứ Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định: “Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH”.
Tại thời điểm BHXH tỉnh chốt sổ cho bà (ngày 19/04/2019) thì đơn vị mới thanh toán tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN đến hết tháng 02/2019, và đóng tiền BH thất nghiệp cho toàn bộ đơn vị đến hết tháng 03/2019. Như vậy, sổ BHXH của bà được chốt đến thời điểm đơn vị đóng là đúng vơi quy định nêu trên.
Tính đến tháng 05/2019 thì đơn vị đã thanh toán tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 04/2019. Vậy đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH để được chốt sổ theo quy định./.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 05/06/2019)
Câu hỏi: (Nguyễn Xuân Huyên, xuanhuyenbidvgialai@gmail.com, 05/06/2019)
Tôi đang là cán bộ hưu trí có hộ khẩu sinh sống tại Gia Lai, và thẻ bảo hiểm của tôi đăng ký khám tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku nhưng vừa qua vì công việc gia đình nên tôi có chuyển xuống Đà Nẵng tạm trú 1 thời gian. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được đổi nơi đăng ký khám bệnh về Bệnh viện Quân y 17 Đà Nẵng (do con trai tôi hiện đang làm ở đó) hay không?
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Căn cứ Công văn số 2066/BHXH-GĐBHYT ngày 06/12/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thông báo các cơ sở nhận đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ năm 2019 thì Bệnh viện Quân y 17 (Mã cơ sở khám bệnh 48006) chi tiếp nhận đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu (mã thẻ BHYT là: QN, CA, CY).
Như vậy trường hợp của ông (bà) mang mã thẻ là HT (do BHXH tỉnh Gia Lai phát hành), nên không thuộc đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 17.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 05/06/2019)
Câu hỏi: (vananh, anhvan@gmail.com, 05/06/2019)
Đối tượng chỉ tham gia BHYT nhưng bị mất chứng minh thư, không có hộ chiếu, chưa làm thẻ căn cước do tuổi cao. Tôi muốn hỏi, giờ muốn sửa thông tin trên thẻ BHYT thì lấy căn cứ theo thẻ Đảng viên có được hay không?
Trả lời:
Căn cứ công văn số 7066 /VPCP-TCCV ngày 25/05/2016 của VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định tuổi của Đảng viên theo Thông báo số 13 –TB/TW ngày 17/08/2016 của Ban Bí thư thì “ kể từ ngày 18/8/2016 không xem xét điều chỉnh tuổi của Đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của Đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch Đảng viên ( Hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ là Đảng viên” .
Như vậy, trường hợp đối tượng chỉ tham gia BHYT mà bị mất cmt, không có hộ chiếu, thẻ căn cước thì có thể căn cứ vào lý lịch Đảng viên hoặc thẻ đảng viên để làm căn cứ điều chỉnh nhân thân ghi trên thẻ BHYT. Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được giải quyết theo quy đinh.
(Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, 05/06/2019)
Câu hỏi: (Lê Thị Ngọc Oanh, ngocoanhlethi1989@gmail.com, 05/06/2019)
Xin chào quý cơ quan, tôi có 1 việc muốn hỏi như sau: Tôi có tham gia đóng BHXH tại 1 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 07/2016 đến tháng 06/2018 và đã được cơ quan BHXH in sổ BHXH với thời gian tham gia đóng BHXH là 02 năm. Sau đó đến tháng 09/2018, tôi có vào làm việc tại 1 doanh nghiệp tại Gia lai cho đến nay. Vừa qua, tôi có nhận được tờ rời sổ BHXH ghi thời gian đóng BHXH lũy kế đến năm 2018 là 00 năm 04 tháng. Vậy cho tôi hỏi, thời gian ghi trên tờ rời như vậy có đúng không? Xin cảm ơn.
Trả lời:
Vấn đề Ông (bà) hỏi. BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Căn cứ điểm 3.4, khoản 3, điều 33, ban hành kèm theo quy định tại quyết định số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam thì hàng năm cơ quan BHXH sẽ in tờ rời hàng năm của năm trước thể hiện quá trình đóng BHXH của người lao động trong năm.
Tại quyết định số 1035/QĐ-BHXH quy định về việc ban hành mẫu mã sổ BHXH thì tờ rời hàng năm tại dòng “lũy kế thời gian tham gia BHXH” thì ghi toàn bộ quá trình tham gia công tác có đóng BHXH (chưa hưởng trợ cấp BH 1 lần) từ trước đến nay của người lao động.
Như vây, trường hợp tờ rời năm 2018 của Ông (bà) đã cập nhật thiếu thời gian tham gia ở đơn vị trong TPHCM. Đề nghị Ông (bà) liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia đóng BHXH để được cấp lại tờ rời với đúng thời gian tham gia công tác thực tế có đóng BHXH./.
(Phòng Cấp sổ thẻ, 05/06/2019)