Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 3 4 5 6 7 >
Câu hỏi: (huongtran, huongtran.pleiku.gl@gmail.com, 05/06/2017)
tôi nhận lương hưu, vì lý do công việc tôi chưa nhận lương 3 tháng, vậy để nhận số tiền lương chưa nhận tôi phải làm những thủ tục gì ?
Trả lời:
Căn cứ điều 20 tại Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
Trường hợp của ông(bà) vì lý do công việc chưa nhận lương 3 tháng, để nhận số tiền lương chưa nhận thì trong kỳ chi trả của tháng tới, ông (bà) trực tiếp đến nhận lương hưu tại điểm chi trả của bưu điện đã đăng ký nhận hàng tháng để nhận tiền lương của tháng chi trả và tiền lương chưa nhận của các tháng trước.
Khi đến nhận tiền, xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, ký nhận vào danh sách chi trả; xuất trình Phiếu lĩnh lương hưu để cán bộ chi trả ghi số tiền đã chi trả và ký xác nhận, lưu giữ Phiếu lĩnh lương hưu.
(Phòng KHTC, 16/06/2017)
Câu hỏi: (Nguyễn Văn Thiết, thiet1966@gmail.com, 30/05/2017)
Tôi sinh ngày 16/9/1967 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, thường trú tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1, Số sổ BHXH: 3801000873. Từ tháng 8/1986, tôi tham gia nghĩa vụ quân sự tại mặt trận Vị Xuyên, Yên Minh thuộc sư đoàn 356 và 314 quân khu 2 đến tháng 5/1989. Từ tháng 6/1989 đến tháng 1/1994 là lao động tự do. Từ tháng 2/1994 đến nay tôi làm việc tại Công ty Sông Đà 10 và Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 có tham gia đóng BHXH bắt buộc. Theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, có giấy xác nhận của Ban chỉ huy quân sự địa phương chưa hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, số 142/2008/QĐ-TTg, số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, nhưng do quyết định xuất ngũ sai tên đệm, phiếu quân nhân sai tháng sinh nên hồ sơ không hợp lệ. Phòng tổ chức – hành chính Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 yêu cầu phải điều chỉnh lại tên lót trong quyết định ra quân. Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định trả lời là không điều chỉnh được. Tại Điểm d, Mục 3, Công văn số 40/CS-NS ngày 12/1/2012 của Cục Chính sách - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 24/BQP, về việc thống nhất một số nội dung trong tổ chức thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã quy định, đối với những trường hợp không thống nhất về họ, tên, đệm, năm sinh… thì phải có văn bản xác nhận của UBND xã (phường) nơi cư trú. Vậy tôi làm bản xác nhận thế nào để được cộng nối thời gian đóng BHXH và cơ quan nào sẽ xác nhận, đóng dấu cho trường hợp của tôi.
Trả lời:
Về vấn đề ông hỏi, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Trong giải quyết trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp sai tên đệm hoặc sai ngày tháng năm sinh thì thực hiện theo Công văn số 40/CS-NS ngày 12/1/2012 của Cục Chính sách - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 24/BQP.
Đối với trường hợp của ông, đề nghị cộng nối thời gian quân đội với thời gian công tác sau này tính hưởng BHXH thì nhân thân (họ và tên, ngày tháng năm sinh) của ông ghi trong Quyết định xuất ngũ phải khớp với nhân thân ghi trong sổ BHXH.
Trường hợp Quyết định xuất ngũ ghi sai tên đệm, Phiếu quân nhân ghi sai tháng sinh thì ông có thể liên hệ với đơn vị trước khi xuất ngũ, căn cứ vào hồ sơ, danh sách quân nhân đang lưu trữ tại đơn vị, đối chiếu với hồ sơ tư pháp (Giấy khai sinh…), đơn vị có văn bản xác nhận để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian quân đội của ông./.
(Phòng CĐBHXH, 27/06/2017)
Câu hỏi: (Nguyễn Công Cậy, congcay10.1@gmail.com, 19/05/2017)
Tôi sinh ngày 10/01/1959. có thời gian tham gia quân ngũ đóng quân tại F 472 Binh đoàn 12 tại huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng là 05 năm. sau đó chuyển ngành về Tổng công ty Sông Đà tại Thuỷ điện Hoà Bình 10 năm, vào thuỷ điện IALy Gia Lai 08 năm, thuỷ điện Sê San 3 là 03 năm.Thời gian tham gia đóng BHXH liên tục đến tháng 11/2016 được xác nhận là 38 nam 10 tháng Xin hỏi các địa chỉ trên có nằm trong khu vực có hệ số 0.7 hay không, tôi có được hưởng chế độ công tác tại các khu vực trên để làm thủ tục nghỉ hưu ở tuổi 55 hay không. Xin cám ơn!
Trả lời:
Hệ số phụ cấp khu vực (PCKV) tính theo địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp của ông, cung cấp địa chỉ đơn vị nơi làm việc đến địa bàn cấp huyện, cho nên cơ quan BHXH không đủ cơ sở để xác định cụ thể hệ số PCKV là bao nhiêu.
Đối với thời gian phục vụ trong quân đội, việc xác định nơi đơn vị đóng quân thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số số 70/BHXH-CSXH ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc hồ sơ giải quyết trợ cấp khu vực một lần đối với người lao động có thời gian phục vụ trong quân đội. Theo đó, ông liên hệ với đơn vị nơi công tác từ cấp Trung đoàn hoặc tương đương trở lên để xác nhận (theo mẫu) cụ thể địa bàn xã, phường, thị trấn nơi đơn vị ông đóng quân. Khi có xác nhận (theo mẫu), cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả tiền trợ cấp khu vực một lần theo quy định.
Đối với lao động nam có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có 15 năm trở lên làm việc ở nơi có hệ số PCKV từ 0,7 trở lên thì đủ điều kiện nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí khi đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi.
(Phòng CĐBHXH, 24/05/2017)
Câu hỏi: (nguyễn Thành Dương, nguyenthanhduongsp47.gl@gmail.com, 17/05/2017)
Tôi sinh ngày 02/02/1959; công tác từ tháng 10 năm 1979 đến nay ( tháng 5 /2017). Nếu nghỉ trước tuổi theo quyết định 108 của bảo hiểm sẽ được hưởng chế độ như thế nào? nhận được bao nhiêu tiền...
Trả lời:
Trường hợp của ông sinh ngày 02/02/1959, tính đến tháng 5/2017 là 58 tuổi 04 tháng; thời gian công tác từ tháng 10/1979 đến nay. Nếu đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, thuộc trường hợp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH và không bị trừ tỷ lệ phần trăm (%) do nghỉ hưu trước tuổi.
Ông không nói rõ đơn vị công tác, tiền lương tháng và các khoản phụ cấp làm căn cứ đóng BHXH, điều kiện làm việc và số năm thực tế đóng BHXH, nên không đủ cơ sở để xác định mức hưởng lương hưu theo quy định. Ông có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được tư vấn cụ thể hơn.
(Phòng CĐBHXH, 22/05/2017)
Câu hỏi: (lê thị phương, phuonghuy8185@gmail.com, 17/05/2017)
cho e hỏi: e có hồ sơ rút BHXH 1 lần có thời gian làm ở Xí nghiệp Sông Đà 505. nhưng ko có địa chỉ cụ thể để e tính trợ cấp khu vực mà chỉ thấy trong sổ ghi khoản phụ cấp 0.5. xin BHXH tỉnh Gia lai cho e biết cụ thể địa chỉ của XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 505 ở thời điểm 07/2002 đến 08/2003 ạ
Trả lời:
Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, thời gian đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2006 thì hệ số phụ cấp khu vực để tính trợ cấp một lần là hệ số phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ BHXH. Thời điểm từ tháng 07/2002 đến tháng 8/2003, ông (bà) đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực và hệ số phụ cấp khu vực là 0,5 thì được tính trợ cấp khu vực một lần theo hệ số 0,5.
Công ty Cổ phần Sông đà 505 có trụ sở đóng tại xã Ia O – huyện Ia Grai – tỉnh Gia Lai. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005, địa bàn xã Ia O có hệ số phụ cấp khu vực là 0,7.
(Phòng CĐBHXH, 24/05/2017)