Hỏi đáp

Các câu hỏi trước
< 3 4 5 6 7 >
Câu hỏi: (thaophuong, lephuongthao612@gmail, 11/04/2017)
Bác tôi là chủ tịch Hội người cao tuổi của xã năm nay gần 70 tuổi, theo pháp luật có thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc hay không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 4; Quyết định 959-QĐ-BHXH ngày 09/9/215 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có quy định. Đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc là:
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:
1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
1.4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu (trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH các tỉnh);
1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
1.6. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ 01/01/2016);
1.7. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
1.8. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH.
2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018).
3. Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ. Như vậy, Bác của bạn là chủ tịch Hội người cao tuổi của xã nên thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.
(Phòng Quản lý thu, 11/04/2017)
Câu hỏi: (Văn Thủy, thuyvannguyen@gmail.com, 11/04/2017)
Trước đây tôi làm việc tại Thành phố Đà Nằng, và đã được cấp sổ BHXH, đến tháng 04/2013 tôi không làm tại Đà Nẵng nữa và về lại Gia Lai sinh sống, Do công ty của tôi còn nợ tiền nên chưa được BHXH Đà Nẵng chốt sổ, Đến tháng 08/2014 tôi đi làm tại Chi nhánh công ty TNHH Thái Hòa tại Gia Lai, và được cấp sổ BHXH mới tại Gia Lai. Sau này tôi có liên hệ với công ty cũ và được nhận lại sổ ở Đà Nẵng. vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được cộng dồn thời gian tham gia của 2 sổ không? Cảm ơn
Trả lời:
Vấn đề Ông(bà) hỏi. cơ quan BHXH trả lời như sau:
Trường hợp của Ông (bà) được cộng dồn thời gian tham gia công tác có đóng BHXH của 2 sổ, đề nghị Ông (bà) liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN để được hướng dẫn cụ thể
(phòng CĐBHXH, 11/04/2017)
Câu hỏi: (Nguyễn Đông, nguyendong1971@yahoo.com.vn, 11/04/2017)
Xin hỏi hiện nay bảo hiểm xã hội Gia lai có văn bản nào quy định: Người được bảo hiểm cấp thẻ làm Đại lý thu BHYT ở Phường Hoa lư có ĐƯỢC ĐI THU BHYT Ở PHƯỜNG diên hồng hay không?
Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Trường hợp của bạn hỏi là ĐƯỢC. Bởi theo quy định tại Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: hiện nay không giới hạn phạm vi địa giới hành chính
(phòng Khai thác & Thu nợ, 11/04/2017)
Câu hỏi: (nguyễn an, annguyen@gmail.com, 11/04/2017)
hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-Ttg
Trả lời:

Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg gồm:
- Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy đinh tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
- Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu có thêm :
- Tờ khai hưởng trợ cấp(Mẫu số 01-QĐ52,bản chính);
- Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi có thêm:
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân(Mẫu số 02-QĐ52,bản chính).
- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết.
- Lưu ý các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính,bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu,bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.
(Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, 11/04/2017)
Câu hỏi: (Nguyễn Toàn, nguyentoan235@yahoo.com.vn, 11/04/2017)
Vừa qua BHXH có đề nghị rà soát lại sổ BHXH theo mẫu 03. Tôi thấy nhiều sổ BHXH tại đơn vị tôi năm 2009 nghỉ thai sản và đã nhận tiền . nhưng trong sổ BHXH lại ghi thòi gian đó vẫn làm việc và BHXH vẫn thu tiền trích từ tiền lương hàng tháng nghỉ thai sản đó . xin hỏi như vậy đúng không, nếu sai xử lý như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định của Luật BHXH, thời gian lao động nghỉ thai sản không đóng BHXH nhưng vẫn được tính thời gian công tác. Trường hợp của bạn đã nghỉ thai sản và đã nhận tiền thai sản nhưng thời gian ghi trên sổ BHXH vẫn thu tiền đóng BHXH, do đơn vị chưa kịp thời báo giảm là chưa đúng quy định. Do vậy, đề nghị đơn vị lập Mẫu D02-TS để điều chỉnh giảm mức đóng BHXH thời gian đóng BHXH cho người lao động.
(Phòng Quản lý thu, 11/04/2017)