Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - TX. An Khê - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3832 490
Email: ankhe@bhxhgl.gov.vn
Ông Trịnh Duy Phước
Giám đốc
Bà Hồ Thị Như Thủy
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã An Khê

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã An Khê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trịnh Duy Phước Giám đốc
2 Hồ Thị Như Thủy Phó giám đốc
3 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên
4 Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên
5 Trần Quốc Hưng Chuyên viên
6 Võ Thị Chí Hiếu Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Lan Hương Cán sự
8 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên(CĐ)
9 Trần Thị Thủy Tiên Chuyên viên(CĐ)
10 Lê Thị Kim Anh Nhân viên
11 Võ Thị Thúy Kiều
12 Nguyễn Văn Thơ
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH An Khê tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện
Thị ủy An Khê làm việc với Chi bộ BHXH
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH thị xã An Khê
Kiểm tra, rà soát tiêu chí về y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Cửu An
BHXH thị xã An Khê tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên hội Liên hiệp Phụ nữ