Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - TX. An Khê - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3832 490
Email: ankhe@bhxhgl.gov.vn
Ông Trần Văn Tuấn
Giám đốc
Ông Trịnh Duy Phước
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã An Khê

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã An Khê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Văn Tuấn Giám đốc
2 Trịnh Duy Phước Phó giám đốc
3 Hồ Thị Như Thủy Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên
5 Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên
6 Trần Quốc Hưng Chuyên viên
7 Võ Thị Chí Hiếu Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Lan Hương Cán sự
9 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên(CĐ)
10 Trần Thị Thủy Tiên Chuyên viên(CĐ)
11 Lê Thị Kim Anh Nhân viên
12 Võ Thị Thúy Kiều
13 Nguyễn Văn Thơ
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
An Khê: Cấp thẻ BHYT cho đối tượng dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã thuộc vùng II
BHXH thị xã An Khê: Tăng cường tuyên tuyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở
BHXH thị xã An Khê tổ chức đối thoại với hội viên Hội Phụ nữ
Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê ký chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã
Trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc BHXH thị xã An Khê