Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - TX. An Khê - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3832 490
Email: ankhe@bhxhgl.gov.vn
Ông Trần Văn Tuấn
Giám đốc
Ông Trịnh Duy Phước
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã An Khê

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã An Khê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Văn Tuấn Giám đốc
2 Trịnh Duy Phước Phó giám đốc
3 Hồ Thị Như Thủy Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên
5 Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên
6 Trần Quốc Hưng Chuyên viên
7 Võ Thị Chí Hiếu Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Lan Hương Cán sự
9 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên(CĐ)
10 Trần Thị Thủy Tiên Chuyên viên(CĐ)
11 Lê Thị Kim Anh Nhân viên
12 Võ Thị Thúy Kiều
13 Nguyễn Văn Thơ
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH thị xã An Khê tuyên truyền ý nghĩa của cấp mã số BHXH
UBND thị xã An Khê chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT học sinh năm học 2017-2018
UBND thị xã An Khê chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH cho người lao động
Công đoàn cơ sở BHXH thị xã An Khê đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
BHXH thị xã An Khê hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia