Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - TX. An Khê - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3832 490
Email: ankhe@bhxhgl.gov.vn
Ông Trần Văn Tuấn
Giám đốc
Ông Trịnh Duy Phước
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã An Khê

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã An Khê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Văn Tuấn Giám đốc
2 Trịnh Duy Phước Phó giám đốc
3 Hồ Thị Như Thủy Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên
5 Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên
6 Trần Quốc Hưng Chuyên viên
7 Võ Thị Chí Hiếu Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Lan Hương Cán sự
9 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên(CĐ)
10 Trần Thị Thủy Tiên Chuyên viên(CĐ)
11 Lê Thị Kim Anh Nhân viên
12 Võ Thị Thúy Kiều
13 Nguyễn Văn Thơ
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Kiểm tra tại BHXH thị xã An Khê
BHXH thị xã An khê tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07
BHXH thị xã An Khê tăng cường đối thoại trực tiếp
An Khê: Cấp thẻ BHYT cho đối tượng dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã thuộc vùng II