Bảo hiểm xã hội thị xã An Khê

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - TX. An Khê - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (059) 3832 490
Email: ankhe@bhxhgl.gov.vn
Ông Trần Văn Tuấn
Giám đốc
Ông Trịnh Duy Phước
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã An Khê

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã An Khê:

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Văn Tuấn Giám đốc
2 Trịnh Duy Phước Phó giám đốc
3 Hồ Thị Như Thủy Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên
5 Trần Thị Thanh Hương Chuyên viên
6 Trần Quốc Hưng Chuyên viên
7 Võ Thị Chí Hiếu Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Lan Hương Cán sự
9 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên(CĐ)
10 Trần Thị Thủy Tiên Chuyên viên(CĐ)
11 Lê Thị Kim Anh Nhân viên
12 Võ Thị Thúy Kiều
13 Nguyễn Văn Thơ
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Thị xã An Khê hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia và thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2017
UBND thị xã An khê chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn chuyển trả tiền BHXH, BHYT, BHTN
Giám đốc BHXH tỉnh làm việc tại BHXH thị xã An Khê
BHXH thị xã An Khê tổng kết công tác Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017
Thị xã An Khê: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị