Bảo hiểm xã hội thị xã Ayunpa

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ - TX AyunPa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3852.134
Email: ayunpa@bhxhgl.gov.vn
Bà Huỳnh Thị Phúc
Giám đốc
Ông Phạm Văn Hợp
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã AyunPa

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã AyunPa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Huỳnh Thị Phúc Giám đốc
2 Phạm Văn Hợp Phó giám đốc
3 Trịnh Thị Thùy Liên Chuyên viên
4 Dương Thị Ngọc Thủy Chuyên viên
5 Trần Thị Phượng Cán sự
6 Nguyễn Thị Kim Minh Cán sự
7 Lê Thị Yên Cán sự
8 Phan Thị Thu Hương
9 nguyễn Minh Thi Nhân viên
10 Nguyễn Nam Tiến
11 Lê Thị Kiều Hiệp
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH thị xã AyunPa đánh giá công tác thu, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 9 tháng đầu năm 2018
Ayun Pa: Trường THPT Lê Thánh Tông khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học
BHXH thị xã Ayun Pa: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT
BHXH Thị xã AyunPa: Tập huấn đào tạo Đại lý thu BHXH, BHYT
UBND thị xã Ayun Pa chỉ đạo tăng cường thực hiện BHYT cho học sinh