Bảo hiểm xã hội thị xã Ayunpa

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ - TX AyunPa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3852.134
Email: ayunpa@bhxhgl.gov.vn
Bà Huỳnh Thị Phúc
Giám đốc
Ông Phạm Văn Hợp
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã AyunPa

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã AyunPa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Huỳnh Thị Phúc Giám đốc
2 Phạm Văn Hợp Phó giám đốc
3 Lê Đức Tiến Chuyên viên
4 Trịnh Thị Thùy Liên Chuyên viên
5 Dương Thị Ngọc Thủy Chuyên viên
6 Trần Thị Phượng Cán sự
7 Nguyễn Thị Kim Minh Cán sự
8 Lê Thị Yên Cán sự
9 Phan Thị Thu Hương
10 nguyễn Minh Thi Nhân viên
11 Nguyễn Nam Tiến
12 Lê Thị Kiều Hiệp
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
BHXH thị xã Ayun Pa với công tác kiểm tra
BHXH thị xã Ayun Pa: Phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Phối hợp kiểm tra đảm bảo quyền lợi người lao động
Lãnh đạo BHXH tỉnh làm việc với BHXH thị xã Ayun Pa
UBND thị xã Ayun Pa chỉ đạo lập danh sách hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình ở các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017