Bảo hiểm xã hội thị xã Ayunpa

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ - TX AyunPa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3852.134
Email: ayunpa@bhxhgl.gov.vn
Bà Huỳnh Thị Phúc
Giám đốc
Ông Phạm Văn Hợp
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã AyunPa

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã AyunPa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Huỳnh Thị Phúc Giám đốc
2 Phạm Văn Hợp Phó giám đốc
3 Trịnh Thị Thùy Liên Chuyên viên
4 Dương Thị Ngọc Thủy Chuyên viên
5 Trần Thị Phượng Cán sự
6 Nguyễn Thị Kim Minh Cán sự
7 Lê Thị Yên Cán sự
8 Phan Thị Thu Hương
9 nguyễn Minh Thi Nhân viên
10 Nguyễn Nam Tiến
11 Lê Thị Kiều Hiệp
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Cụm thi đua số 4 sơ kết công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm 2017
BHXH thị xã Ayun Pa chi trả lương hưu tháng đầu tiên cho đối tượng
Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2017 – 2022
Kiểm tra công vụ tại BHXH thị xã Ayun Pa
BHXH tỉnh-UBMTTQVN tỉnh phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT