Bảo hiểm xã hội thị xã Ayunpa

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ - TX AyunPa - Gia Lai
Điện thoại: (059) 3852.134
Email: ayunpa@bhxhgl.gov.vn
Bà Huỳnh Thị Phúc
Giám đốc
Ông Phạm Văn Hợp
Phó giám đốc

Tập thể viên chức BHXH thị xã AyunPa

3/ Danh sách viên chức BHXH thị xã AyunPa:

STT Họ tên Chức vụ
1 Huỳnh Thị Phúc Giám đốc
2 Phạm Văn Hợp Phó giám đốc
3 Trịnh Thị Thùy Liên Chuyên viên
4 Dương Thị Ngọc Thủy Chuyên viên
5 Trần Thị Phượng Cán sự
6 Nguyễn Thị Kim Minh Cán sự
7 Lê Thị Yên Cán sự
8 Phan Thị Thu Hương
9 nguyễn Minh Thi Nhân viên
10 Nguyễn Nam Tiến
11 Lê Thị Kiều Hiệp
Các tin đã đăng
1 2 3 4 5 > >>
Thị xã Ayun Pa giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
BHXH thị xã Ayun Pa triển khai công tác đầu năm 2018
BHXH thị xã Ayun Pa: Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017
Ayun Pa: Kiểm tra tình hình cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng
Thị xã Ayun Pa: Chỉ đạo cấp công tác cấp thẻ BHYT năm 2018